Väliaikaisia liikennejärjestelyjä Partiotiellä, Mottitiellä, Korsutiellä ja Pitäjänmäentiellä

Saneeraustyöt vaikuttavat kulkureitteihin Pitäjänmäellä. Tällä hetkellä Partiotiellä, Mottitiellä ja Korsutiellä on työmaakaivantojen vuoksi sulkuja, eli kadut eivät ole läpi ajettavissa.

Partiotie on suljettu ajoneuvoilta Viinentien kohdalta ja avataan normaaliin käyttöön viimeistään kolmen viikon kuluttua. Sulkuja on myös Mottitie 6-8 kohdalla sekä Korsutie 20 kohdalla. Näillä kaduilla työ etenee Viestitien suuntaan ja läpikulku ajoneuvoille avautuu lokakuun 2022 aikana. Jalankulkureitit pysyvät käytössä.

Korvaavat reitit Partiotielle ja Korsutielle on merkitty kartan mukaisin opastein.

Pitäjänmäentie 19 kohdalla väliaikainen liikennejärjestely sulkee kulkureitin Pitäjänmäentieltä suoraan Turkismiehentielle. Aoneuvot sekä jalankulkijat pääsevät Turkismiehentielle poikkeusreittiä kääntymällä Pitäjänmäentieltä Pitäjänkujalle ja edelleen Turkismiehenkujalle, ohittaen oikealle puolelleen jäävän Pitäjänmäen kirkon. Jalankulkuväylä Pitäjänmäentie 19 kohdalla tullaan palauttamaan toistaiseksi normaaliin käyttöön kahden viikon sisällä.

Kulku Turkismiehentielle ohjataan toistaiseksi Turkismiehenkujan kautta.

Turvaamme asukkaiden pääsyn tonteille ja katujen sulkukohdat voi kiertää käyttämällä korvaavia reittejä. Kaikki väliaikaiset liikennejärjestelyt sekä poikkeusreitit on merkitty alueelle liikennemerkein ja opastein.

Saneerataan yhdessä ja turvallisesti!