Siirry suoraan sisältöön

Väliaikainen vesijohtoverkko varmistaa vedenjakelun saneerauksen aikana

Väliaikainen vesijohto tien vierellä Pitäjänmäellä.

Oletko nähnyt Pitäjänmäen putkisaneerauksen alueella mustia putkia maan pinnalla? Nämä putket kuuluvat väliaikaiseen vesijohtoverkkoon, jolla varmistetaan vedenjakelu mahdollisimman vähäisillä vesikatkoilla saneerauksen aikana. Samalla minimoidaan kaivuutyön aiheuttamia häiriöitä asukkaille.

Väliaikainen vesijohtojen pintaverkko rakennetaan niin, että putket kulkevat katujen myötäisesti teiden sivuissa. Aluksi paikoilleen asennetut väliaikaiset putket huuhdellaan. Läpi kulkevasta vedestä otetaan tämän jälkeen näytteet, joiden avulla varmistetaan veden puhtaus. Varmentamisen jälkeen suunnitellun alueen kiinteistöt kytketään väliaikaiseen vesijohtoverkkoon. Saneerattava runkolinja voidaan näin poistaa käytöstä ja sen saneeraukseen liittyvä kaivuutyö aloittaa turvallisesti.


Väliaikaisten vesijohtojen kytkennästä aiheutuu lyhyitä vesikatkoksia

Väliaikaisten vesijohtojen kytkentävaiheesta aiheutuu alueen kiinteistöille lyhyitä vesikatkoksia, kun runkojohto tulpataan ja kiinteistöt siirretään pintaverkkoon. Katkoksista ilmoitetaan asukkaille aina ennakkoon.

Väliaikaisia vesijohtoja lähdetään purkamaan vaiheittain sitä mukaa, kun uusi runkojohto valmistuu. Runkoputkelle suoritetaan myös huuhtelu ja vesinäytteet otetaan veden puhtauden varmistamiseksi. Tämän jälkeen kiinteistöt kytketään yksi kerrallaan takaisin runkolinjaan. Takaisinkytkennästä aiheutuu asukkaille lyhyt vesikatkos, josta ilmoitetaan niin ikään etukäteen.

Pintaverkoston avulla vältytään pidemmiltä veden käyttökatkoilta saneerauksen aikana, eikä se lyhyitä vesikatkoksia lukuun ottamatta juuri vaikuta asukkaiden arkeen. Kylmällä säällä maan pinnalla kulkevista johdoista huolehditaan eristämällä ja lämmittämällä niitä. Hyvä keino ehkäistä jäätymistä on myös varmistaa, että vesi liikkuu putkessa riittävästi.