Siirry suoraan sisältöön

Työmaan tärinää seurataan reaaliaikaisesti mittareilla

Kuvituskuva.

Urakoitsijalle tulee aika ajoin kyselyitä eri työvaiheiden aiheuttamasta tärinästä. Asia on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja tärinäseurannasta huolehtii työmaan ulkopuolinen arvioija. Saneerausalueelle tehdään ennakoivia tärinäkatselmuksia. Itse työmaan aikana tilannetta seurataan tärinämittauksilla.  

Eri työvaiheiden lisäksi raskaat työkoneet voivat aiheuttaa pehmeällä maaperällä tärinää, jonka asukkaat voivat tuntea. Vaikka tärinä on havaittavissa, siitä ei tarvitse olla huolissaan. Tärinämittareita on asennettu esimerkiksi useaan Marttilan alueen taloon, eikä taloihin ole kohdistunut tähän mennessä rakenteille haitallisen tasoista tärinää. Työmaan tärinää seurataan reaaliaikaisesti ja työt lopetetaan välittömästi, jos tärinälle määritellyt ohjearvot uhkaavat ylittyä.
 

Tärinäseurantaa tekee ulkopuolinen arvioija

Työmaan tärinäseurantaa oli avaamassa maaliskuun lopun asukastilaisuudessa Suomen Louhintakonsulttien projekti-insinööri Olli Moisander. Saneerausalueilla joudutaan tekemään jonkin verran louhintaa, jotta nykyaikaiset vesi- ja viemäriputket saadaan mahtumaan riittävän syvälle maan alle. Kallion louhinta taas voi aiheuttaa lähikiinteistössä tärinää. Samoin tekee myös esimerkiksi työmaan pontitus- ja suuremmat kaivuutyöt.

Työmaan ulkopuoliset tärinäkonsultit tekevät aina ennen työmaan aloitusta kullekin saneerausalueelle niin sanotun tärinäkatselmuksen. Katselmukset kohdistetaan erityisesti alueille, jossa tehdään tärinää aiheuttavaa työtä.

– Katselmusten tarkoituksena on ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Siksi tärinälle herkät kohteet selvitetään etukäteen. Katselmukset tehdään laajalla alueella, jotta työmaa pääsisi etenemään jouhevasti maanrakennustöille tyypillisistä yllätyksistä huolimatta, Moisander sanoi infotilaisuudessa.

Mitä tärinäkatselmuksessa tapahtuu?

Konsultin tekemässä katselmuksessa dokumentoidaan noin reilun metrin tarkasteluetäisyydeltä havaittavissa olevat vikaantumat muuratuissa ja valetuissa rakenteissa. Tarkastelu tehdään niiltä osin kuin ne ovat silmämääräisesti tarkasteltavissa. Puu- ja levyrakenteet eivät varsinaisesti kuulu katselmuksen piiriin, koska ne elävät jo normaalin lämpötila- ja kosteusvaihtelun vuoksi enemmän kuin tärinää aiheuttavat työt vaikuttaisivat.

Kiinteistökatselmukset tehdään saneerausjärjestyksen mukaan ja tärinäkonsultin määrittelemiin kiinteistöihin. Katselmuksen ajankohdasta tiedotetaan kiinteistöjä aina ennakkoon. Kiinteistönomistajan ei välttämättä tarvitse olla katselmuksessa paikalla, mutta se on toivottavaa. Katselmuksen aikana kierretään läpi kiinteistön ulkopuoliset rakenteet ja niissä tarkastellaan muun muassa sokkelit tai muut herkät rakenteet. Myös kiinteistöjen kellaritiloihin on hyvä päästä kurkistamaan. Jos kiinteistöllä on käytössään maalämpö, lämpökaivon sijainti on tärkeää kertoa tärinäkatselmuksen yhteydessä.

Katselmuksesta tiedotetaan kiinteistöjä noin pari viikkoa aikaisemmin postilaatikoihin jaettavalla keltaisella tiedotteella. Tärinäkatselmuksen tekijällä on aina keltainen työtakki tai –liivi sekä kuvallinen henkilökortti.

Tärinätasoja valvotaan mittareiden avulla

Tärinäkatselmuksen jälkeen taloihin kiinnitetään tärinämittarit. Mittauspisteitä ei asenneta joka taloon, vaan vain tärinän kannalta herkimpiin kohteisiin.

– Kun herkimmillä kohteilla ovat tärinätasot kunnossa, niin ne ovat myös lähiympäristössä, Moisander kertoi maaliskuun tilaisuudessa.

Tärinämittaus on aina reaaliaikaista ja se on työmaan jatkuvassa seurannassa. Näin tärinä saadaan pysymään kiinteistöille turvallisella tasolla. Mittauspisteitä myös siirretään jatkuvasti työmaan etenemisen mukaan, jotta mittaustulokset ovat luotettavia.

Tärinäseuranta
Punaisella merkittyihin kohtiin on tehty kiinteistökatselmukset 21.3.2022 mennessä. Huomaathan, että tärinäkatsemuksia on jatkettu sen jälkeen.

Jos haluat tietää näistä asioista enemmän tai joku asia aiheuttaa huolta, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi. TerraWise kutsuu tärinäkonsultin myös tarvittaessa paikalle.

Saneerataan yhdessä!