Tuoreita kysymyksiä ja vastauksia Pitäjänmäen putkisaneerauksesta

Järjestimme lokakuun lopulla saneeraushankkeen toisen infotilaisuuden, jossa esititte meille tärkeitä kysymyksiä. Kiitos niistä!

Olemme koonneet kysymykset ja niiden vastaukset seuraavien otsikoiden alle: Yleisiä kysymyksiä koskien saneeraushanketta, Hulevesiin liittyviä kysymyksiä, Työmaan eteneneminen ja vaikutukset, sekä Viestintä.

Jos sinulla herää vielä muuta kysyttävää saneeraukseen liittyen, laita meille viestiä osoitteeseen pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi.

Yleisiä kysymyksiä koskien saneeraushanketta 

Kaupungin katusuunnittelija on kiertänyt kesän ja syksyn aikana melko kattavasti kaikki kadut. Yleisimmät puutteet ovat: vanhojen liimattujen betonireunatukien tai asfalttimakkaroiden vaurioita, reunatukien puuttumista kokonaan, hulevesikaivo on hieman väärässä paikassa kadun korkeustasoon tai reunaan nähden, tonttien rakentamisen yhteydessä tulleita vaurioita tai huonosti tehtyjä korjauksia, kulunut asfalttitöyssy, päällysteen muu vaurio. 

Koska vielä ei ole kaikkia vesihuollon suunnitelmia, ei tiedetä mitä katujen vaurioita tai virheitä voidaan tässä yhteydessä korjata. Tavoitteena on, että kun vesihuollon työmaa päättyy, ei juuri siihen kohtaan jää katujen puutteita. Kaikkia katujen vaurioita ei saada korjattua tässä yhteydessä, se tiedetään jo nyt. Kun huomaat puutteita, niistä kannattaa ilmoittaa hankkeen sähköpostiin pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi. Lisätiedoista on paljon hyötyä. 

Jos ette halua saneerata viemäriputkia, voimme sopia pelkän tonttivesijohdon saneerauksesta. Mikäli tiedot tehdyistä saneerauksista löytyvät teiltä tai kaupungin arkistoista, menee tieto tästä TerraWisen kautta eteenpäin.  

Otamme yhteyttä jokaiseen tarjouspyynnön jättäneeseen. Joskus yhteydenotto saattaa kestää, mutta siitä ei kannata huolestua. Kenenkään yhteydenottoihin ei jätetä vastaamatta.    

Eri kiinteistölle tarjottava saneerauspalvelu saattaa poiketa toisistaan, koska kiinteistöjen saneerausolosuhteet ovat erilaisia. Näitä ovat esimerkiksi vesijohto, jäte- ja huleputkien sijoittelu, kiinteistöjen pihan nykyiset pintarakenteet ja tonttijohtojen pituus. Tämän takia TerraWise tarjoaa suuntaa antavan hinta-arvion, joka on 4 650 euroa per tonttijohtokaivanto, sisältäen arvonlisäveron 24 %. Katso myös esimerkit suuntaa antavista hinta-arvioista työmaan verkkosivuilta: https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/kiinteiston-omistajalle/omakotitalon-omistajalle/#hinta-arvio 

Hulevesiin liittyviä kysymyksiä 

Alueella 4 on hulevesiverkosto, kuten koko saneerattavalla alueella. Joiltain katuosuuksilta hulevesiverkosto saattaa puuttua, mutta HSY:n tässä aluesaneeraushankeen yhteydessä pyritään rakentamaan kaikille kiinteistöille mahdollisuus liittyä hulevesiverkostoon.  

Vapautushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, ellei erikseen toisin sovita. Tällä hetkellä hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 3 kk. Helsingin kaupunki rekrytoi marraskuun alkupuolella toisen henkilön purkamaan hakemusruuhkaa loppuvuodeksi, joten toiveissa on, että vuoden loppuun mennessä palautuu normaali n. 1–2 kk käsittelyaika.  

Ikävä kyllä kiinteistöt ovat keskenään niin erilaisia, että tähän emme pysty suoraan vastaamaan. Suosittelemme olemaan yhteydessä hulevesisuunnittelun ammattilaisiin asiassa. Helsingin kaupungin oppaasta löytyy hyviä vinkkejä https://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Hulevesien_hallinta_tonteilla.pdf  
Myös HSY:n verkkosivuilta löytyy lisätietoa hulevesiasioista www.hsy.fi/hulevesi.  

Suosittelemme tekemään hakemuksen niin pian kuin mahdollista, jotta päätös ehditään huomioida vesihuoltoverkoston suunnittelussa.  

Työmaan eteneminen ja vaikutukset 

Kiellot saadaan järjestettyä tällaisille osuuksille tarvittaessa, näin olemmekin jo toimineet esimerkiksi Partiotiellä. Toimitamme hätäkeskuslaitokselle työmaasuunnitelmat ja kulloinkin voimassa olevat poikkeusreitit. Jos alueen asukkaat joutuvat soittamaan yleiseen hätänumeroon (112), apu löytää perille.   

Urakoitsija hoitaa talvikunnossapidon, jos alue työmaa-alueena talviaikaan eikä sitä voida kunnossapitää normaalilla kunnossapitokalustolla. 

Emme ole vielä suunnitelleet tarkkoja liikenteenohjauksia kyseiselle kohdalle. Piispantien remontti on kuitenkin pääsääntöisesti menetelmäsaneerausta, jolloin kaivantojen vaatima tila on pienempi.  
Jos kyseessä on ulkopuolisen urakoitsijan tekemä kokonaan toinen remontti, niin yhteensovitamme tilatarpeita myös toisten urakoiden työmaiden kanssa. Kerromme ajantasaisesti kaikista väliaikaisista poikkeusreiteistä työmaan verkkosivuilla www.pitajanmaenputkisaneeraus.fi sekä Facebook-tilillämme, @Pitajanmaenputkisaneeraus. 

Tällainen tilanne on väliaikaisesti mahdollista, erityisesti silloin kun joudumme kaivamaan tonttiliittymän kohdan auki. Näissä tilanteissa otamme yhteyttä kuitenkin omakotitalon omistajaan tai isännöitsijään ja sovimme mahdollisista väliaikaisista järjestelyistä.   

Riippuu paljon tulevasta talvesta, miten paljon voimme tehdä viimeistelytöitä. Kaikki alueet pyritään tekemään valmiiksi niin pian kuin se on mahdollista. Nurmikon ja kasvien istutukset, asfaltoinnit ja muut pihan pinnoitustyöt täytyy tehdä routa- ja lumiajan ulkopuolella.  

Aikataulu riippuu paljon kohteesta. Olemme aloittaneet työt Marttilan alueelta ja olemme edenneet sieltä myös alueille 1 ja 3. Myös tonttijohtojen saneeraus sovitaan asukkaiden kanssa tässä järjestyksessä. Sovimme aina asiakkaan kanssa etukäteen katselmusajan ja yhteisen katselmuksen jälkeen asukas saa meiltä tarjouksen. Kun tarjous on hyväksytty, sovimme saneerausajakohdasta asukkaan kanssa. Pyrimme ennakoimaan noin kaksi viikkoa, mutta aina se ei onnistu. Tällöin kuitenkin sovittelemme aikataulua asukkaan kanssa yhteisesti.   

Yleensä tarjouksen annosta toteuttamisen aloittamiseen menee aikaa viikkoja. 

Katselmus kannattaa tehdä lumettomana aikana ja tähän pyritään. Teemme tonttijohtojen saneerauksia niin pitkään kuin säät sen sallivat. Katselmukseen ei vaikuta pienet lumimäärät. Koska routa tulee jossain kohtaa väistämättä vastaan, kiinteistönomistajien tonttijohtojen saneeraus rauhoitetaan sydäntalveksi ja niitä jatketaan ensi keväänä. Näin ollen tonttijohtosaneerausten pääpaino on ensi vuodessa. Jatkamme kuitenkin katualueilla kulkevien runkojohtojen ja -viemäreiden saneerausta läpi talven. 

Pahoittelemme, ettei teihin ole oltu vielä yhteydessä. Käsittelemme tarjouksia työmaa-alueiden mukaan ja Mottitien aloitusta siirrettiin liikennejärjestelyjen takia myöhemmäksi. Toki tässä saattaa olla kyseessä myös inhimillisestä erehdyksestä. Tarkistamme asian.  

Olemme julkaisseet asukastilaisuuden jälkeen taulukon katukohtaisista työvaiheista. Löydät sen työmaasivustolta: https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/katso-kotikatusi-tasmennetty-putkisaneerausaikataulu/. Työmaa on jaettu neljään eri alueeseen ja ne on merkitty taulukkoon aloitusajakohdan mukaan.  

Viestintä 

EU:n saavutettavuusdirektiivi määrää, että tallenne voi olla julki kahden viikon ajan, jos sitä ei ole tekstitetty. Tämän jälkeen se pitää poistaa. Olemme katsoneet tämän riittäväksi ajaksi, koska itse esitysmateriaalit ovat verkkosivuilla pysyvästi. Teemme nyt poikkeuksen ja tekstitämme 26.10.2021 infotilaisuuden tallenteen, joten myös se jää pysyvästi katsottavaksi.