Saneeraustyö aiheuttaa liikennejärjestelyitä Turkismiehentiellä 2.5. alkaen

Kartta Turkismiehentien liikennejärjestelyistä

Aloitamme maanantaina 2.5. työt Turkismiehentiellä, Pitäjänmäentien risteyksen kohdalla. Väliaikainen liikennejärjestely sulkee kulkureitin Pitäjänmäentieltä suoraan Turkismiehentielle.

Ajoneuvot pääsevät Turkismiehentielle poikkeusreittiä kääntymällä Pitäjänmäentieltä Pitäjänkujalle ja edelleen Turkismiehenkujalle, ohittaen oikealle puolelleen jäävän Pitäjänmäen kirkon. Turkismiehentieltä pääsee edelleen ajamaan Pitäjänmäentien suuntaan. Pitäjänmäentien molemmat kaistat pysyvät käytössä ja Turkismiehentien liittymän liikennevalot toiminnassa työn aikana.

Jalankulkuväylät pysyvät auki ja kulkevat osittain ajosiltoja pitkin työmaan kohdalla. Suojaamme työmaan asianmukaisesti alueella liikkuvien turvallisuuden takaamiseksi, ja merkitsemme poikkeusreitit alueelle opastein.

Liikennejärjestelyt pysyvät pääpiirteittäin samana seuraavat kaksi viikkoa. Tämän jälkeen avaamme kulkuväylän Pitäjänmäentieltä Turkismiehentielle ja vastaavasti Turkismiehenkujan kautta kulkeva reitti suljetaan väliaikaisesti. Pidämme teidät ajan tasalla!