Siirry suoraan sisältöön

Pyydä tarjous tonttijohtojesi saneeraamisesta

Tonttijohtojen vastuujako

Tiesitkö, että olet kiinteistön omistajana vastuussa tonttijohtojen saneerauksesta? Jostain syystä asia ei ole kovin tunnettu, mutta ei hätää. Tarjoamme sinulle järkevän tavan hoitaa tonttisi puolella sijaitsevat vesi- ja viemäriputket kuntoon. Pyydä tarjous saneerauksesta mahdollisimman pian sähköpostilla. Otamme sinuun yhteyttä!

Tonttijohdot eli kiinteistön ja katualueella kulkevien runkojohtojen välillä sijaitsevat johdot ja viemäriputket kuuluvat siis kiinteistön omistajan vastuulle. Vastuunjako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, kerrostalo vai yrityskiinteistö.

Yleisesti kiinteistön tonttivesijohdon ja tonttiviemäreiden käyttöikä on noin 40–50 vuotta, mutta vuotojen ja muiden vahinkojen riski kasvaa jo 20 vuotta vanhemmissa putkissa.  Vesijohtojen ja viemäreiden käyttöikään vaikuttavat esimerkiksi käytetyt materiaalit, rakennustapa ja maaperä. 

Mitä asukkaan vastuu tarkoittaa käytännössä?

Vesi- ja viemäriputkilla on hieman erilaiset vastuurajat eli kohdat, missä tontin omistajan vastuu loppuu ja mistä kunnallisen vesi- ja viemäriverkostosta vastaavan toimijan vastuu alkaa. Vastuuraja vesijohdossa on kiinteistön tonttijohdon ja kunnallista vesijohtoverkostoa ylläpitävän HSY:n runkojohdon liitoskohta. Runkojohto on osa kunnallista vesijohtojärjestelmää.

Asukkaille kiinteistön jäteviemärin ja pihoilta huuhtoutuvan hulevesien viemärin vastuuraja on katualueella sijaitsevassa HSY:n tarkastuskaivossa tai runkoviemärissä. Asukkaan ja HSY:n vastuurajat on havainnollistettu alla olevassa kuvassa.    

Tonttijohtojen vastuujako
Kuva HSY

Minkäikäiset putket pitää remontoida?

Tässä HSY:n urakassa saneeraamme yleisen vesihuollon toimintavarmuuden vuoksi kaikki yli 20 vuotta vanhat tonttijohdot. Saneeraus tehdään kaikissa tapauksissa tontin rajalta runkoputkeen asti.

HSY:n yleisten toimitusehtojen mukaisesti yleisellä alueella tehtävästä saneeraustyöstä laskutetaan kiinteistöä 1 200–4 000 euroa per liittymäkaivanto, riippuen tonttijohtojen iästä alla olevan taulukon mukaisesti.

Tonttijohtojen ikä, vuotta ​Liittyjän kustannusosuus, % HSY:n kustannusosuus, % 
0–20 ​Ei saneerata ​Ei saneerata 
20–30 30 ​70 
30–40 40 60 
yli 40 100 ​0 

*Saneerauksen kustannusten jakautuminen prosentteina HSY:n toimitusehdoissa.

Mutta kiinteistön omistajana vapaudut yleisen alueen saneerausmaksusta kokonaan, jos saneeraat tämän urakan yhteydessä oman tonttivesijohtosi kiinteistön rajalta vesimittarille ja tonttiviemärit tonttikaivoihin asti. Näin maksettavaksesi jää ainoastaan kiinteistön rajojen sisällä kulkevien tonttivesijohdon ja tonttiviemärien saneeraus. Asia on havainnollistettu alla.

Tarjoamme tonttijohtojen saneeraajille hintaetuja:

 • HSY maksaa osan kiinteistön tonttijohtojen saneeraamisesta runkoverkosta tontin rajalle asti (kuvassa osuus 1).
 • Kiinteistönomistaja vapautuu HSY:n tekemän tonttijohtojen saneerauksen kustannuksista (kuvassa osuus 1), jos saneeraa tonttijohtonsa tontin rajalta omistamaansa rakennukseen asti (kuvassa osuus 2).
Halkileikkaus tonttijohtojen saneerausvastuista, jossa osuus 1 ulottuu tontin rajalta runkoverkkoon ja osuus 2 tontin rajalta asuinrakennukseen
Kuva HSY

Mitä sinun tulisi tehdä seuraavaksi?

Jos olet omalle vai vuokratontille rakennetun pientalon omistaja, pyydä tarjous putkien saneerauksesta. Huomaathan, että pyytämäsi tarjous ei sido sinua mihinkään. Ota yhteyttä sähköpostitse pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi tai puhelimitse numeroon 040 626 6426. Kerrothan meille nimesi, osoitteesi, kotisi rakennusvuoden sekä sen, oletko tehnyt korjaustoimenpiteitä joskus aikaisemmin tai havainnut vesi- tai viemärijohdoissa jotain poikkeavaa. Tiedot auttavat meitä tarjouksen tekemisessä.

Vastaamme tarjouspyyntöösi mahdollisimman pian. Olemme ensimmäiseksi yhteydessä kiinteistöihin, jotka sijoittuvat ensimmäisenä saneerattaville katuosuuksille. Huomaathan, että tarjous koskee vain kiinteistön tontin alueelle sijoittuvia tonttijohtoja. Kuten aikaisemmin mainitsimme, HSY:n yleisten toimitusehtojen mukaan yleisellä alueella tehtävästä saneeraustyöstä laskutetaan kiinteistöä 1 200–4 000 euroa per liittymäkaivanto, mikäli tontin sisällä sijaitsevia johtoja ei saneerata.

Jos taas asut kerrostalossa tai omistat yrityskiinteistön, ota yhteyttä taloyhtiösi isännöitsijään tai hallitukseen. Taloyhtiösi isännöitsijä tai hallitus hoitaa asian puolestasi.

Suuntaa antava hinta-arvio auttaa hahmottamaan saneerauskustannuksia

Eri kiinteistölle tarjottava saneerauspalvelu saattaa poiketa toisistaan, koska kiinteistöjen saneerausolosuhteet ovat erilaisia. Näitä ovat esimerkiksi vesijohto-, jäte- ja huleputkien sijoittelu, kiinteistöjen pihan nykyiset pintarakenteet ja tonttijohtojen pituus. Tämän takia TerraWise tarjoaa suuntaa antavan hinta-arvion, joka on 4 650 euroa per tonttijohtokaivanto, sisältäen arvonlisäveron 24 %.

Esimerkkejä erilaisista tapauksista:  

 • Tonttijohdot (vesijohto, jätevesi- ja hulevesiputki) sijaitsevat lähekkäin ja ne voidaan saneerata yhdellä kaivannolla, hinta-arvio 4 650 €.  
 • Jätevesi- ja hulevesiputki on rakennettu kiinteistön pohjoispuolelta ja vesijohto eteläpuolelta. Saneeraus vaatii kaksi kaivantoa, jolloin hinta-arvio on 2 x 4 650 € = 9 300 €.

Hinta-arvioon sisältyy työt, materiaalit ja piha-alueen ennallistaminen nurmi- tai murskepintaisena. Tonttivesijohto uusitaan vesimittarille saakka, kun taas hule- ja jätevesijohdot remontoidaan tonttikaivolle. Tapauskohtaisesti kiinteistökohtaista tarjousta tarkennetaan, jos:

 • kiinteistön pihaan toivotaan kiveys- tai asfalttipinnoite tai sellainen on nykyisin.
 • kaivannon vuoksi joudutaan poistamaan istutuksia tai puita. Täysin vastaavan kokoista istutusta tai puuta ei välttämättä saada tilalle, mutta piha voidaan siistiä asiakkaan toivomalla tavalla.

Tapauskohtaisesti saneeraus voi olla mahdollista toteuttaa myös kaivamattomin menetelmin, esimerkiksi sujuttamalla uudet putket nykyisiin putkiin tai sukittamalla vanhoihin putkiin tähän tarkoitukseen kehitetty vahvistesukka.

Huomaathan, että saneerauskustannusten rahoittamisen voi järjestää kauttamme. Olemme sopineet yhteistyöstä Osuuspankin ja Santanderin kanssa. Kerromme rahoituksen järjestämistä tarkemmin näillä verkkosivuilla toukokuun aikana. Kerromme asiasta myös Facebook-sivuillamme www.facebook.com/Pitajanmaenputkisaneeraus.

Muistathan, että tonttijohtojen saneerauksen voi vähentää verotuksessa

Muistathan, että olet oikeutettu kotitalousvähennyksiin piha-alueella tehtävistä töistä.

Kotitalousvähennyskelpoisia töitä ovat esimerkiksi:

 • Omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon piha-alueenvesijohtojen, jätevesijärjestelmän, sähköistyksen, valaistuksen ja tietoverkkojen kunnostus- ja perusparannustyöt
 • Liittymismaksut (sähkö-, vesi-, jätevesi, kaukolämpö- tai televerkkoon) omakotitalossa tai vapaa-ajan asunnossa siltä osin, kun maksu on välitöntä vastiketta kunnossapito- ja perusparannustyöstä piha-alueella

Verottajan myöntämän kotitalousvähennyksen saat yritykseltä ostetusta työstä. Tällöin saat vähentää verotuksessa 40 prosenttia tehdyn työn osuudesta. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5 875 euroa. Kotitalousvähennyksen maksimi on 2 250 euroa henkilöltä ja omavastuu on 100 euroa vuodessa.  Kotitalousvähennys on aina henkilökohtainen, mutta voit saada esimerkiksi puolisosi kanssa vähennystä yhteensä korkeintaan 4 500 euroa vuodessa.

Esimerkki kotitalousvähennyksestä:

Pientalon omistaja Matti tilaa TerraWiseltä kiinteistön tontin sisäpuolella olevien tonttijohtojen saneerauksen. Jo TerraWisen tarjouksesta on selvinnyt, että kiinteistön tonttijohdot (vesijohto, jätevesi- ja hulevesiputki) sijaitsevat samassa kaivannossa.

 • TerraWise tekee työn tarjottuun hintaan 4 650,00 € (sis. alv 24 %)
 • Työn osuus laskusta on noin 4 280,00 €.
 • Materiaalien osuus laskusta on noin 370,00 €

Kotitalousvähennysoikeus:

 • Saat vähentää työn hinnasta 40 %, eli 4 280,00 € x 0,40 = 1 712,00€
 • Omavastuuosuus on 100 € vuodessa, mikäli kiinteistön omistaja ei ole tehnyt vuoden aikana muuta kotitalousvähennyskelpoista hankintaa.  
 • Vähennyskelpoisuus on tällöin yhteensä 1 612,00 €

Tarkista voimassa olevat vähennysoikeudet verottajalta. Löydät lisätietoja kotitalousvähennyksestä:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenn2/#remontointi

Voit myös ottaa yhteyttä verottajaan puhelimitse 029 497 002 (Henkilöasiakkaan tuloverotus) ja kysyä lisää.

Ota yhteyttä ja kysy tonttijohdoistasi lisää!

Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen:
pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi
Tai soita numeroon: 040 626 6426.

Lähteet:

HSY. https://www.hsy.fi/vesihuoltoverkoston-saneeraus-pitajanmaella/

Verottaja. https://www.vero.fi