Siirry suoraan sisältöön

Putkessa: Tonttijohtosaneerauksen askeleet tarjouspyynnöstä valmiin työn vastaanottoon

Tonttijohtotyöt

Putkessa-juttusarjassa kerromme putkisaneerauksen mielenkiintoisesta teknisestä puolesta. Millaisia vaiheita kuuluu matkalle kohti tonttijohtojen saneeraamista? Entä mitä tapahtuu, kun työ on valmis?

  1. Ensimmäinen askel kohti uusia tonttijohtoja on yhteydenotto urakoitsijaan. Urakoitsija sopii kiinteistönomistajan kanssa sopivan ajankohdan katselmukselle.
  2. Katselmuksessa selvitetään olemassa olevien vesijohto- ja jätevesiliittymien tilanne. Samalla tarkistetaan myös mahdollinen hulevesijärjestelmä tai uuden hulevesiliittymän rakentamisen tarve, mikäli Helsingin kaupungin ympäristöviranomainen ei ole myöntänyt kiinteistölle vapautusta hulevesijärjestelmään liittymisestä. Katselmuksen perusteella arvioidaan, tehtäisiinkö saneeraustyössä kokonaan uusia linjauksia tai muutoksia putkien aiempiin sijainteihin. Tässä tapauksessa kiinteistön omistajan tulee hakea työtä varten uusi liitoskohtalausunto HSY:lta. Lausunnosta selviävät uusien tonttijohtojen liitoskohdat, vesijohdon painetasot liitoskohdassa, viemäriliitosten liitoskorkeudet ja padotuskorkeudet. Samalla selviää esimerkiksi se, tarvitseeko kiinteistön vesi- ja viemärikuvia päivittää. Katselmuksista lisää täällä:  Katselmuksessa selvitetään tonttijohtojen tilanne
  3. Seuraavaksi urakoitsija muodostaa katselmuksen sekä muiden dokumenttien perusteella tarjouksen tonttijohtojen saneeraamisesta ja lähettää sen kiinteistön omistajalle. Tarjoukseen voidaan tehdä tarvittaessa vielä muokkauksia. Mikäli kiinteistön omistaja päättää tilata työn, tarjous on korjausten jälkeen valmis allekirjoitettavaksi.
  4. Sitten päästäänkin työn touhuun! Saneeraustyöt aloitetaan tontilla sovittuna ajankohtana. Aluksi kaivuualue tarkastetaan ja tarvittavat rakenteet ja kasvit suojataan. Tonttijohtojen saneeraamisen työvaiheista kerromme tarkemmin seuraavassa Putkessa-jutussa, joten pysy kuulolla.
  5. Kun sopimuksen mukaiset työt valmistuvat, uusituista putkista laaditaan mittapöytäkirja. Sitten kiinteistönomistaja voikin vastaanottaa valmiin lopputuloksen. Saneerauksen laskutus tapahtuu sitten, kun tontin sisäpuoliset kaivuutyöt on tehty. Kiinteistön omistaja saa dokumentit sijainti- ja materiaalitiedoista, sekä vesi- ja viemärikuvat, mikäli ne on päivitetty työn yhteydessä. Työssä käytettyjen materiaalien toimittajat ovat määritelleet takuuajat materiaaleille, ja itse saneeraustyön lakisääteinen takuu on kaksi vuotta.