Siirry suoraan sisältöön

Putkessa: Tonttien ennallistamistöistä sovitaan asukkaan kanssa ja dokumentit toimitetaan aluesaneerauksen valmistuttua

Kuvituskuva.

Putkessa-juttusarjassa kerromme putkisaneerauksen mielenkiintoisesta teknisestä puolesta. Kun kiinteistön tonttijohtojen saneeraus on valmis ja sääolosuhteet sallivat, tontin ennallistamistyöt voivat alkaa. Ennallistamisesta sovitaan aina ennakkoon kiinteistönomistajan kanssa. Osa töistä kuuluu urakoitsijalle, kun taas osasta sovitaan erikseen asukkaiden kanssa. Pihateiden viimeistelyyn taas vaikuttaa myös runkojohtosaneerauksen eteneminen.

Ennallistamistyön suunnittelu alkaa jo tonttijohtosaneerauksen katselmuksessa, jossa kiinteistön omistaja käy urakoitsijan kanssa läpi tonttiin ja ennallistamiseen liittyviä toiveita. Pihalla voi olla esimerkiksi kasveja, jotka halutaan siirtää työn ajaksi sivuun ja palauttaa sitten paikoilleen. Lumiseen vuodenaikaan tehtävissä katselmuksissa voidaan käyttää apuna myös asukkaan valokuvia pihamaan kasveista tai rakenteista.

Urakoitsija ja kiinteistön omistaja sopivat etukäteen, mitä ennallistamistöitä urakoitsija tekee ja mitä asukas tekee itse. Kaivannon alueen tasoittaminen, murske ja nurmialueiden ennallistaminen kuuluu yleensä automaattisesti urakoitsijalle.

Urakoitsija voi hoitaa myös esimerkiksi puun kaadon tai kasvin siirtämisen, tai vaikka pihatien pinnoittamisen alkuperäisellä tai siitä poikkeavalla materiaalilla. Nämä työt neuvotellaan ja hinnoitellaan erikseen.

Kasvien siirroissa asukas itse vastaa niiden kastelusta ja hoitamisesta. Kasvit reagoivat siirtoon eri tavoin, eikä takuita uudesta juurtumisesta ole. Urakoitsija pyrkii kuitenkin edistämään myös tätä mahdollisimman lyhyellä saneerausajalla, jotta kasvit saadaan istutettua nopeasti uudelleen. Tonttijohtotyön kesto on yleensä 2–5 päivää.

Esimerkiksi pihatien pinnan ennallistamista voi kuitenkin joskus joutua odottamaan muuta ennallistusta pidempään. Sen tekeminen voi siirtyä, jotta uutta pintaa ei jouduttaisi avaamaan uudelleen kohdalla tehtävän runkojohtosaneerauksen vaiheen tai katualueen ennallistamistöiden vuoksi.

Ennallistaminen on tonttijohtotyön viimeinen vaihe, mutta dokumentit toimitetaan aluesaneerauksen päätyttyä

Tontin ennallistamistyöt ovat tonttijohtosaneerauksen viimeinen vaihe. Tonttijohtojen liittymäkohdassa saatetaan kuitenkin vielä tämän jälkeenkin tehdä runkojohtoihin liittyviä töitä. Katselmuksesta sekä saneerauksesta tehdyt dokumentit toimitetaankin kiinteistönomistajalle koko aluesaneeraushankkeen valmistuttua.

Jos siis tonttijohtosi ja pihasi ennallistamistyöt ovat jo valmiita eikä dokumentteja ole kuulunut, ei hätää.  Urakoitsija toimittaa tonttijohtosaneerauksen dokumentit, kun Pitäjänmäen putkisaneeraus on saatu päätökseen.