Siirry suoraan sisältöön

Putkessa: Putkisaneeraus vaatii monen ammattilaisen työpanoksen

Kuvituskuva.

Putkessa-juttusarjassa kerromme putkisaneerauksen mielenkiintoisesta teknisestä puolesta ja faktoista. Putkisaneeraushankkeessa tarvitaan monenlaisia ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet saneerauksessa tiettyihin työvaiheisiin. Pitäjänmäen putkisaneerausta tehdään laajalla alueella ja saneerauksessa on uusittu samanaikaisesti kadun alla kulkevia runkoputkia sekä kiinteistöjen tonttiputkia. Kokonaisuus edellyttää tavallista useamman toimijan työn yhteensovittamista. Keitä kaikkia hankkeessa sitten tarvitaan ja ennen kaikkea miksi?

Usein putkisaneeraus huomataan vasta siinä vaiheessa, kun työkoneet tuodaan saneerausalueelle ja kaivuutöitä ryhdytään tekemään. Ulospäin urakoitsija on yleensä hankkeen näkyvin ammattilainen. Työ alkaa kuitenkin jo paljon ennen kaivureiden ilmestymistä katukuvaan.

Mistä kaikki lähtee liikkeelle?

Kaikki lähtee liikkeelle korjauksen tarpeesta, joka perustuu vesihuollon käyttäjien palautteisiin ja todettuihin vaurioihin, sekä kuntotutkimuksiin ja kuvauksiin. Työ alkaa esisuunnitteluvaiheella. Esisuunnitteluvaiheessa työn tilaaja, usein yhdessä suunnittelutoimiston kanssa, laatii alustavan suunnitelman saneeraushankkeesta. Tämän alkuperäisen suunnitelman perusteella urakka kilpailutetaan, urakkamuoto valitaan ja eri urakoitsijat tekevät tarjouksensa urakasta. Urakoitsijan valintaan vaikuttavat useat eri kriteerit, joista hinta on merkittävä tekijä.

Urakkamuotoja on useita erilaisia. Pitäjänmäen putkisaneerauksessa käytetyssä urakkamuodossa kehitysvaihe käynnistyy urakoitsijan valinnan jälkeen, vähintään puoli vuotta ennen urakan alkua. Silloin suunnitelmat, talousasiat ja aikataulu käydään yhteisesti läpi ja urakoitsijan valitsemat suunnittelijat tekevät saneerauksesta toteutussuunnitelman.

Työn tueksi tarvitaan kymmeniä ammattialaisia ja tietysti talojen omistajat

Saneeraustyön suunnittelun ja toteutuksen tueksi tarvitaan myös monenlaisia kartoituksia ja mittauksia, kuten esisuunnitteluvaiheessa GEO-suunnitelmien ja esitietojen pohjalta tehtävät maaperämittaukset ja urakoitsijan ja tilaajan tekemät maastokatselmukset ja esiselvitykset. Eri mittausten, tutkimusten ja selvitysten perusteella alueen olosuhteita arvioidaan ja työvaiheiden vaikutuksia esimerkiksi olemassa oleviin rakennuksiin seurataan. Tiedot ja suunnitelmat tarkentuvat useimmiten työn edetessä. Esimerkiksi kaivuiden myötä saadaan tarkentunutta tietoa maaperästä ja siitä, miten työ voidaan parhaiten toteuttaa. Urakan aikana usein ilmeneekin useita muutos- ja lisätöitä, jotka eivät sisälly alkuperäiseen urakkasopimukseen.

Saneerauksen eri vaiheissa tarvitaan erikoistuneita ammattilaisia muun muassa

 • geosuunnitteluun
 • vesihuollon suunnitteluun
 • rakennesuunnitteluun
 • alku- ja loppukatselmointiin
 • liikenteenohjauksen suunnitteluun
 • kaivuutyöhön
 • sukitustyöhön
 • mittauksiin
 • viemärikuvauksiin ja -huuhteluihin
 • vesijohtojen painekokeisiin ja näytteenottoon
 • tärinämittaukseen
 • asfaltti- ja kivitöihin
 • vihertöihin

Lisäksi työmaan aikana urakoitsija on yhteyksissä muihin toimijoihin ja sidosryhmiin esimerkiksi sähköverkkoon, katuvalaistukseen, kaukolämpöön ja kaasulinjoihin liittyen. Yhteyshenkilöiden kanssa keskustellaan siitä, haluavatko he urakan yhteydessä toteuttaa parannuksia tai uudistuksia olemassa olevaan tekniikkaan ja sovitaan loppukatselmuksista, joissa tarkistetaan yhteisesti työn lopputulos.

Yhteydet kiinteistöjen omistajiin sekä kiinteistöhuoltoyhtiöihin ovat hyvin tärkeitä, samoin kuin alueen yritykset, koulut, terveyskeskukset ja muut. Lisäksi urakoitsija on liikennejärjestelyistä yhteydessä kaupunkiin, pelastuslaitokseen sekä paikallisliikennetoimijaan, eli Pitäjänmäen kohdalla Helsingin seudun liikenteeseen.

Siksi aluesaneerauksen toimintamallin nimi onkin Saneerataan yhdessä!