Siirry suoraan sisältöön

Putkessa: Miten työmaasta aiheutuvat väliaikaiset liikennejärjestelyt suunnitellaan?

Liikennejärjestelyitä Konalantiellä.

Putkessa-juttusarjassa kerromme putkisaneerauksen mielenkiintoisesta teknisestä puolesta. Tällä kertaa tarkastelemme, millaista suunnittelua ja valmistelua saneerausalueen liikennejärjestelyihin liittyy. Kaivuutyön turvallinen toteuttaminen edellyttää väliaikaisten liikennejärjestelyjen tekemistä, sillä saneerattavat runkovesijohdot ja -viemärit kulkevat pääsääntöisesti katujen alla. Liikennejärjestelyt merkitään alueelle aina opastein ja ne koskevat Pitäjänmäen putkisaneerauksessa pääosin autoliikennettä.

Usein katu pystytään pitämään työstä huolimatta avoinna liikenteelle niin, että toinen autokaista tai vähintään reitti kevyelle liikenteelle pysyy läpikuljettavissa. Joskus varsinkin kapeampia teitä voidaan kuitenkin joutua sulkemaan kokonaan työvaiheen ajaksi. Tällöin kiertotie merkitään kiertotien viitta -liikennemerkillä.

Liikennejärjestelyjen suunnittelu toteutetaan aina urakkakohtaisesti työn kohteen ja tilaajan edellyttämällä tavalla. Laajoissa saneerausurakoissa on usein mukana suunnittelutoimisto, jonka asiantuntijat laativat sekä työn toteuttamiseen että liikennejärjestelyihin liittyvät suunnitelmat ennen urakan alkua. Suunnitelmia voidaan tarkentaa ja muokata tarpeen mukaan saneerauksen edetessä. Yleensä järjestelyt muuttuvat eri syistä useampaan otteeseen työn edetessä. Liikennejärjestelyn suunnitteluun valitulla henkilöllä tulee olla vaadittava koulutus ja pätevyys toimia vastuullisena liikennesuunnitelmien tekijänä.

Turvallisuus on liikennejärjestelyjen suunnittelussa ensisijaista

Hyvin suunnitellut ja toteutetut järjestelyt takaavat alueella liikkuvien ja saneeraustyötä tekevien turvallisuuden. Kaivannot eristetään aina ajoneuvoliikenteen puolelta niin sanotulla raskaalla suojauksella. Tällä turvataan se, ettei ajoneuvo pääse suistumaan kaivantoon silloinkaan, jos kuljettaja menettää sen hallinnan.

Järjestelyjen toteutukseen vaikuttavat työn mitoitus ja katutyyppi. Käytännössä siis huomioidaan se, onko kyseessä esimerkiksi pihakatu, maantie vai moottoritie, ja millaisia ajoneuvoja kyseisellä tiellä liikkuu. Nämä seikat vaikuttavat esimerkiksi suojauskaluston ja käytettävien opaste- ja varoitusmerkkien kokoon. Järjestelyt pyritään aina tekemään mahdollisimman selkeiksi. Niiden esteettömyys ja selkolukuisuus toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Liikenteenohjaussuunnitelma toimitetaan ennakkoon kaupungille, liikenteenohjauskeskukseen ja pelastuslaitokselle

Työn sijainnista riippuen liikenteenohjaussuunnitelmat toimitetaan kaupungille, jonka asiantuntijat tarkistavat ne. Tieto liikennejärjestelyistä lähtee aina myös liikenteenohjauskeskukseen, julkisen liikenteen palveluille ja pelastuslaitokselle. Suunnitelmat toimitetaan nähtäväksi ajoissa, jolloin mahdolliset muutospyynnöt ehditään huomioimaan ennen liikennejärjestelyjen toteuttamista.

Vaikka saneerausalueen väliaikaiset liikennejärjestelyt eivät vaikuttaisi alueella liikkumiseen, on omaan aikatauluun hyvä varata joustovaraa. Näin kiire ei pääse yllättämään. Saneerausalueella liikkuvan valppaus ja maltti on aina valtti yhteisen turvallisuuden kannalta.

Turvallista saneerausaikaa kaikille!