Siirry suoraan sisältöön

Putkessa: Mitä vaiheita tonttijohtotyöhön kuuluu?

Kuvituskuva.

Putkessa-juttusarjassa kerromme putkisaneerauksen mielenkiintoisesta teknisestä puolesta. Kerroimme aiemmin, miten tonttijohtojen saneeraaminen etenee aina ensimmäisestä yhteydenotosta valmiin työn ja dokumentaation vastaanottamiseen. Nyt perehdytään tarkemmin vielä siihen, mitä kaikkea kuuluu tonttijohtosaneerauksen varsinaiseen työvaiheeseen. 

  1. Kun päätös tonttijohtotyön tilaamisesta on tehty, urakoitsija sopii kiinteistön omistajan kanssa ajankohdan, jona työt tontilla toteutetaan. 
  2. Aluksi urakoitsija tarkistaa kaivuualueen sekä sen vaikutuspiirissä mahdollisesti olevat kasvit, rakenteet ja suojattavat kohdat, jotta nämä voidaan huomioida työn edetessä.  
  3. Seuraavaksi tontille tehdään kaivanto, sekä pohjat tekniikalle. Käytännössä kaivannon pohja tiivistetään, siihen asennetaan suodatinkangas ja tehdään murskearina. 
  4. Sitten voidaankin aloittaa erilaisten kaivojen, putkien ja muiden elementtien asennustyö. Tarkemmat yksityiskohdat riippuvat siitä, mitä kaikkea sovittu työ pitää sisällään, eli uusitaanko esimerkiksi sekä vesi-, viemäri-, että hulevesiputket, vai ainoastaan jotkin näistä.  
  5. Asennuksen valmistuttua tonttijohdot ja kaivot tarkistetaan. Urakoitsija suorittaa erilaisia mittauksia sekä laadunvarmistuksen. Näin taataan uuden putkiston saumaton toiminta. 
  6. Kun putkisto on todettu toimivaksi, kaivantoa voidaan ryhtyä täyttämään. Alkutäytössä käytetään hienojakoisempaa maa-ainesta, joka tulee suoraan kosketuksiin putkien kanssa ja muodostaa niiden ympärille suojaavan kerroksen. Tämän jälkeen karkeammalla maa-aineksella tehdään lopputäyttö, jolla kaivanto saadaan umpeen. 
  7. Kun kaivanto on suljettu, voidaan tontilla aloittaa ennallistamistyöt. Urakoitsija ja kiinteistön omistaja ovat sopineet jo etukäteen, mitä ennallistamistöitä urakoitsija tekee ja mitä työn tilaaja tekee itse. Kaivannon alueen tasoittaminen, murske ja nurmialueiden ennallistaminen kuuluu yleensä urakoitsijalle. Työn tilaajan niin halutessa urakoitsija voi hoitaa myös esimerkiksi puun kaadon tai kasvin siirtämisen, tai vaikka pihatien pinnoittamisen alkuperäisellä tai siitä poikkeavalla materiaalilla. Nämä työt neuvotellaan ja hinnoitellaan erikseen. 
  8. Lopuksi tehdään vielä uusien vesijohtojen kytkennät vesimittareihin.  
  9. Kiinteistön omistaja saa laskun saneeraustyöstä sitten, kun tontin sisäpuolella tehtävät kaivuutyöt ovat valmistuneet.  

Pitäjänmäen putkisaneerauksessa kiinteistön uudet vesijohdot kytketään joko väliaikaiseen vedenjakeluun tai lopulliseen, uusittuun vesilinjaan sen mukaan, missä vaiheessa kyseisen katualueen runkoputkien saneeraus on. Väliaikaisesta vedenjakelusta voit lukea lisää täältä: Väliaikainen vesijohtoverkko varmistaa vedenjakelun saneerauksen aikana