Siirry suoraan sisältöön

Putkessa: Mitä työmaakoneita putkisaneerausurakassa käytetään ja miksi?

Putkessa-juttusarjassa kerromme putkisaneerauksen mielenkiintoisesta teknisestä puolesta. Tällä kertaa selvitämme, millaisia työmaakoneita putkisaneerauksessa tarvitaan ja mihin niitä käytetään.

Putkisaneerauksessa tarvitaan monenlaista laitteistoa, varsinkin silloin, kun runkojohtojen lisäksi saneerataan samalla myös tonttijohtoja. Työskentelytilan koko, maaperän koostumus ja työvaihe määräävät esimerkiksi sen, milloin käytetään pientä ja milloin kookkaampaa kaivinkonetta.

Pienillä kaivinkoneilla pystytään tekemään tarkkuutta vaativaa työtä pienemmissäkin paikoissa. Niillä tehdään esimerkiksi tonttijohtotöitä.

Kaivinkoneeseen voidaan liittää myös lisälaitteita. Esimerkiksi pontitusta varten kaivinkoneen puomiin kiinnitetään laite, jolla pontista saadaan napakka ote ja se voidaan viedä täryyttämällä maan sisään. Pontit yhdistyvät toisiinsa vedenpitävillä liitoksilla ja tukevat kaivantoja sekä ympäröivää katualuetta työn aikana. Lisää pontituksesta voit lukea täältä: https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/putkessa-pontitus-takaa-kaikkien-turvallisuuden/

Sujutuslaitteiston avulla uusi putki voidaan asentaa vanhan putken sisään pistemäisten kaivantojen kautta.

Kaikkia saneeraustöitä ei tehdä avokaivantojen kautta, vaan toisinaan käytetään sujutusmenetelmää. Tällöin tehdään vain pistemäisiä kaivantoja sujutusalueelle. Pakkosujutuksessa vanha saneerattava putki rikotaan pakkosujutuslaitteella samalla kun laite vetää uuden putken vanhan sisälle. Uuden putken halkaisija voi näin ollen olla sama kuin vanhan putken, tai jopa suurempi. Pitkäsujutuksessa saneerattavan putkilinjan sisään asennetaan vinssin ja kaivinkoneen avulla uusi putki. Putkikoko pienenee hieman vanhaan putkeen verrattuna. Voit lukea sujutuksesta lisää tästä artikkelista:  https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/osa-saneeraustyosta-toteutetaan-sujuttamalla-mita-se-tarkoittaa/

Tiehöylällä ja valssijyrällä tehdään kadun pohjatyöt ennen asfaltointia.

Ennallistamisvaiheessa saneerausalueella käytetään tiehöylää, joka tasaa tiehen viimeisen pinnan ennen asfaltointia. Pinnasta tulee kantava ja samalla siihen tehdään kaadot niin, että sade- ja valumavesi virtaa kaivoille. Tiehen voidaan tilanteen mukaan tehdä joko harjakallistus, jolloin vesi valuu tien molemmille reunoille, tai vastaavasti yksisuuntainen kallistus. Joissain tiehöylissä on ohjelmoituna niin kutsuttu tietomalli, jonka avulla kone voi mallintaa kadun kallistukset itsenäisesti. Muussa tapauksessa mittaaja käy merkitsemässä kallistukset merkkaustikuilla ennen työvaiheen aloittamista. 

Mitä näistä työkoneista sinä olet bongannut Pitäjänmäen putkisaneerauksen alueella?