Siirry suoraan sisältöön

Putkessa: Mitä ovat liitoskaivo ja tonttiventtiili ja mihin niitä tarvitaan?

Kuva: HSY

Putkessa-juttusarjassa kerromme putkisaneerauksen mielenkiintoisesta teknisestä puolesta.   

Runkojohtojen ja tonttijohtojen yhtymäkohdissa käytetään liitoskaivoja sekä tonttiventtiilejä, mutta mikä on niiden tehtävä? Entä mikä on tarkastuskaivo? 

Liitos- ja tarkastuskaivot sekä tonttiventtiilit mahdollistavat esimerkiksi putkien huoltamisen. Liitoskaivot asennetaan HSY:n ylläpitämään jätevesi- ja hulevesiviemärien runkolinjaan. Ne ovat kookkaampia kuin runkolinjasta haarautuvat kaivot. Yleensä ne ovat halkaisijaltaan niin suuria, että huoltotyöt voidaan tehdä kaivon sisäpuolella. Liitoskaivon kokoon vaikuttavat myös siihen liitettyjen muiden putkien määrä ja niiden koko.  

Käytännössä eri nimisillä kaivoilla ei ole juurikaan muuta eroa kuin niiden käyttötarkoitus. Tarkastuskaivolla tarkoitetaan kiinteistön tontilla sijaitsevaa kaivoa, jonka kautta tontin hule-tai jätevedet ohjataan tonttiputken kautta runkoviemäriin. Tarkastuskaivon kautta kiinteistönomistaja voi myös tehdä huoltotöitä, kuten puhdistaa salaojia ja viemäreitä.   

Kaksi tonttiventtiiliä.
Tonttiventtiilistä voidaan tarvittaessa sulkea kiinteistön vedensyöttö. 

Tonttiventtiili taas sijoitetaan kiinteistön ja HSY:n ylläpitämän vesijohdon runkolinjan välille. Sen avulla voidaan tarvittaessa sulkea kiinteistön vedensyöttö esimerkiksi huoltotöitä varten. Jokaista kiinteistölle tulevaa vesijohtoa kohti asennetaan yksi tonttiventtiili. Tarkastuskaivojen ja tonttiventtiilien sijainnit kerrotaan kiinteistönomistajille kiinteistön tonttijohtosaneerauksen yhteydessä ja urakoitsija tekee niistä tarkekuvan työn tilaajalle.