Siirry suoraan sisältöön

Putkessa: Louhimalla ja kiilaamalla poistetaan kalliota, jotta uudet putkilinjat saadaan paikoilleen

Kuvituskuva.

Putkessa-juttusarjassa kerromme putkisaneerauksen mielenkiintoisesta teknisestä puolesta. Tällä kertaa tarkastelemme sitä, miten saneeraustyö onnistuu kallioisessakin maaperässä kiveä poistamalla. Mitä kiilaus ja louhinta sitten oikeastaan tarkoittavat?

Kiven poistamiselle tulee saneeraustyössä tarve etenkin silloin, kun uusi putkilinja rakennetaan eri paikkaan kuin vanha. Maaperää voidaan joutua muokkaamaan myös, jos uudet putket asennetaan vanhoja syvemmälle, tai niiden tilavuus on suurempi. Putkien sijainti ja muut yksityiskohdat määritellään jo suunnitteluvaiheessa niin, että ne vastaavat nykypäivän vaatimuksia.

Louhinta on yleisempi keino poistaa kalliota, sillä se on kiilaukseen verrattuna nopeampi ja tehokkaampi tapa. Tämän tekniikan käyttäminen siis lyhentää louhintavaihetta ja tätä kautta urakan kokonaiskestoa. Käytännössä louhinnassa porataan kallioon useita reikiä, joihin laitetaan räjähdysainetta. Päälle asetetaan painavia, kumisia räjäytysmattoja, jotka on useimmiten valmistettu esimerkiksi käytetyistä autonrenkaista. Matot estävät irronnutta maa-ainesta kohoamasta ilmaan räjähdyksen voimasta. Louhinnassa turvallisuusasioihin kiinnitetään aina erityisen tarkoin huomiota.

Aina louhintaa ei kuitenkaan voida tehdä sen aiheuttaman maaperän tärähtelyn vuoksi. Jos jokin rakenne, kuten kaukolämpöputki on kiinni kalliossa, räjäytyksiä ei voida tehdä. Tällöin kalliota voidaan poistaa kiilaamalla, joka on huomattavasti hitaampi, mutta hellävaraisempi vaihtoehto. Kiilaamisessa käytössä on hydraulinen puristin, joka irrottaa kiven mekaanisesti. Myös tässä tekniikassa kallioon porataan reikä, mutta tarvittava kiviaines puserretaan irti kalliosta räjäyttämisen sijaan.

Irronnut kivimateriaali lastataan kaivinkoneella kuorma-auton kyytiin. Seuraavaksi se kuljetetaan vastaanottopisteelle, missä materiaali jalostetaan esimerkiksi kivimurskeeksi.

Maaperätutkimukset auttavat suunnittelussa ja tärinäkonsultti seurannassa

Saneerattavalla alueella tehdään maaperätutkimuksia aina jo ennen työn suunnittelua. Apuna käytetään myös tietoja muista tutkimuksista, joita alueella on voitu tehdä vuosien mittaan erilaisten hankkeiden yhteydessä. Tutkimuksia tehdään kairaamalla maata erilaisilla menetelmillä useista kohdista alueella. Näin saadaan usein maaperän koostumuksesta hyvä, suuntaa antava kuva, jota urakan suunnittelijat käyttävät apunaan muiden tietojen ohella. Täysin kattavaa tietoa mittauksista ei kuitenkaan saada, sillä kairaukset ovat pistemäisiä. Osa kallion poistamisen tarpeista selviääkin vasta, kun kaivuutyöt alkavat.

Louhinta aiheuttaa aina jonkin verran tärinää maaperässä ja siksi ulkopuolinen asiantuntija tarkkailee tilannetta louhinnan aikana. Tärinäkonsultti arvioi objektiivisesti louhintatyömaan lähellä olevien kiinteistöjen tilannetta myös etukäteen, jolloin joihinkin kiinteistöihin voidaan asentaa tarvittaessa tärinämittari. Seurannalla varmistetaan, että tärinä pysyy rakenteiden kannalta turvallisella tasolla. Kiinteistöjen tärinään vaikuttaa myös tonttien maaperän koostumus ja esimerkiksi savisessa maassa tärähdykset etenevät herkemmin.

Tärinäkonsultin tehtävästä ja tärinämittauksesta voit lukea lisää täältä.