Siirry suoraan sisältöön

Pitäjänmäen putkisaneeraukselle jatkoaika vuoden 2023 loppuun asti

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja TerraWise ovat sopineet jatkoajasta Pitäjänmäen vesihuollon saneeraukselle. Tavoite on saada kaikki työt valmiiksi kesällä 2023. Jos talviolosuhteet estävät työskentelyä, työmaan viimeistely saattaa venyä loppuvuoteen.

Pitäjänmäen putkisaneeraus on pilottihanke ja alueella testattava toimintamalli on uusi niin HSY:lle kuin urakoitsijallekin. Urakan kesto oli alun perin sovittu vuoden 2022 loppuun asti, mutta hankkeen edetessä on tullut vastaan se, että sovittu kokonaisaika ei riitä näin laajan alueen saneeraukseen.

– Emme ole osanneet arvioida oikein kaikkien työvaiheiden kestoa. Myös työn ja eräiden vastuiden jako vaativat hankkeessa enemmän keskustelua, selvittämistä ja sopimista kuin tavanomaisessa saneeraushankkeessa, jossa saneerataan vain vesihuollon runkoputket. Tämän lisäksi työmaalla on tullut vastaan yllätyksiä, kuten runsasluminen ja pitkittynyt talvi sekä odottamattomat louhintatarpeet, jotka ovat hidastaneet työmaan etenemistä, HSY:n verkostosaneeraukset-yksikön päällikkö Ilpo Korhonen toteaa.

HSY ja TerraWise ovat käyneet neuvotteluja asiasta toukokuun aikana, ja työmaan jatkoajasta on päästy yhteisymmärrykseen.

-Opimme samalla itsekin paljon tässä hankkeessa. Pahoittelemme, että työmaan viivästyminen aiheuttaa paljon häiriötä alueella. Nyt työt käynnistyvät uudella teholla, Korhonen lupaa.

Työmaan kokonaisaikataulu on päivitetty aluekohtaisesti  

Urakoitsijana toimiva TerraWise on päivittänyt HSY:n kanssa saneerauksen kokonaisaikataulun.
Alueet 2 ja 3 ovat valmiita tänä vuonna, kun taas alueet 1 ja 4 valmistuvat ensi vuoden puolella.

Työmaa etenee alueilla 2 ja 3 vaiheittain: Rakentajantie valmistuu kokonaisuudessaan syyskuussa, kun taas Turkismiehentien, Jousipolun ja Viinenkujan välinen osuus valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Mottitie 14:n ja Viestitien risteyksen välinen osuus valmistuu lokakuussa ja Korsutie 22–42 välinen osuus on valmis marraskuussa.

Karttaan on merkitty vuoden 2022 aikana valmistuvat saneerausalueet (2 ja 3) ja vuonna 2023 valmistuvat alueet (1 ja 4).

– Kaikilla kaduilla aloitetaan kuitenkin ennallistamistyöt kesän aikana niiltä kohdin kuin runkoputkien ja tonttijohtojen saneeraukset on tehty valmiiksi. Samalla teemme Helsingin kaupungin esittämät katualueiden perusparannukset ja ennallistamme tonttijohtosaneerattujen kiinteistöjen pihamaat, TerraWisen työpäällikkö Timo Solja selvittää.

Työmaan kokonaisaikataulun mukaan alueilla 1 ja 4 tehdään tänä vuonna vesijohtojen sujutuksia ja viemäreiden sukituksia, joissa katu kaivetaan auki vain kaivon kohdalta. Töiden kesto on muutamia päiviä eikä se haittaa merkittävästi alueella liikennöintiä.

– Alueiden 1 ja 4 saneeraustyöt valmistuvat vuoden 2023 aikana. Näiden alueiden asukkaiden kanssa tehdyt sopimukset tonttijohtosaneerauksista ovat automaattisesti voimassa ensi vuoteen saakka, joten työmaan kokonaisaikataulun muutos ei aiheuta lisätöitä kiinteistönomistajalle, Solja nostaa esiin.

TerraWise lupaa panostaa myös työmaan liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen ja viestintään. Kokonaisuudessaan saneerausaikataulun muutos on suunniteltu niin, että se vähentää tarvetta liikennejärjestelyille Marttilan ja Reimarlan alueella. Kaikkea häiriötä työmaalta ei voi poistaa, mutta tavoitteena on se, että asukkaat voivat asua ja liikkua urakka-alueella mahdollisimman sujuvasti.

– Viestimme työmaan tilanteesta ennakkoon verkkosivuillamme ja Facebookissa. Katukohtaisesta etenemisestä kerromme kahden viikon välein, ja aina tarvittaessa erikseen. Myös louhinnoista ja lyhytaikaisista vesikatkoista ilmoitamme asukkaille aikaisempaa tarkemmin, Solja lupaa.

HSY kehittää toimintamallia saatujen kokemusten pohjalta

Pitäjänmäellä testattava aluesaneerauksen toimintamalli eroaa muista HSY:n vesihuollon saneeraushankkeista seuraavasti:

  • Hankkeessa saneerataan kokonainen asuinalue katukohtaisen saneerauksen sijaan.
  • Kiinteistönomistajia ja -haltijoita kannustetaan saneeraamaan omat tonttijohtonsa osana hanketta.
  • Urakoitsijalla on enemmän toimivaltuuksia ja -velvoitteita kuin yleensä vesihuollon hankkeissa.
  • Hankkeessa tehdään yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa katusuunnittelun lisäksi myös hulevesiasioissa – ympäristöviranomainen on tärkeässä roolissa hulevesien hallinnan osalta.
  • Työmaa-ajan viestintä ja tonttijohtojen saneerauksen markkinointi on ulkoistettu urakoitsijalle.
  • Viestintään panostetaan paljon, hankkeessa sovelletaan Helsingin kaupungin työmaaohjetta.

Toimintamallissa ja hankkeen viestinnässä on todettu kehitettävää. Tavoitteena on, että hanke tarjoaa kiinteistöomistajille mahdollisimman ketterän ja kustannustehokkaan tavan saneerata omat tonttijohdot HSY:n vesihuollon aluesaneerauksen yhteydessä sekä tarvittaessa rakennuttaa myös tonttihulevesiviemäri, jos se puuttuu kiinteistöltä.

-Otamme huomioon Pitäjänmäen putkisaneerauksen aikana saamamme opit ja kehitämme toimintaamme niiden pohjalta. Suunnittelemme vielä uusia pilottihankkeita, joissa testaamme muokattua toimintamallia, Ilpo Korhonen kertoo.

Lisätietoa:

HSY:n yhteyshenkilöt projektissa: 

Ilpo Korhonen, verkostoprojektit-yksikön päällikkö, ilpo.korhonen(at)hsy.fi, puh. 050 340 5383 
Iiro Hannula, projektipäällikkö, iiro.hannula(at)hsy.fi, puh. 050 462 1474 
Antti Kattilamäki, projektipäällikkö, työmaavalvoja, antti.kattilamaki(at)hsy.fi, puh. 050 449 9365