Siirry suoraan sisältöön

Osa saneeraustyöstä toteutetaan sujuttamalla – mitä se tarkoittaa?

Putken sujutus

Kuten pitäjänmäkeläiset tietävät, alueen putkisaneerausta tehdään pääasiassa kaivantojen kautta. Osa vesijohtojen saneeraustyöstä toteutetaan kuitenkin myös sujuttamalla. Mitä se tarkoittaa ja mitkä putket voi sujuttaa?

Sujutus on menetelmä, jossa suoraan vanhan putken paikalle asennetaan uusi putki. Näin ollen rakennusteknisiä töitä ei tarvitse tehdä yhtä paljon kuin perinteisemmissä saneerausmenetelmissä. Sujutus ei kuitenkaan sovellu kaikkien putkien saneeraamiseen, vaan käytettävä menetelmä valitaan aina tapauskohtaisesti. Arvioinnissa huomioidaan esimerkiksi putkien ikä, laatu, rakenteelliset muutokset tai virtausmitoituksen muuttuminen. Joskus myös runsaat kalkkeumat voivat estää putken sujuttamisen. Jos taas samassa kohteessa saneerataan kaivantojen kautta jäte- ja hulevesiputket, kannattaa vesijohtokin uusia kaivamalla.

Sujutusta voidaan tehdä kahdella eri tavalla ja menetelmä määräytyy myös kohteen mukaan. Pakkosujutuksessa käytettävät laitteet murtavat vanhan putken ja uusi putki asentuu sen paikalle. Pitkäsujutuksessa taas vanhan putken sisään asennetaan uusi, halkaisijaltaan hieman pienempi putki.

Pitäjänmäellä käytämme sujutusmenetelmää osassa runkovesijohtojen saneeraustöistä ja joskus niihin liittyviä pistemäisiä kaivuita tehdään aiempien kaivantopaikkojen tuntumassa. Silloin ohikulkijoille voi näyttää siltä, että työmaa on palannut takaisin jo valmistuneeseen kohtaan ja tehtyä työtä pitää jostain syystä korjata.

Totta on myös se, että kaikkia saneerauksen työvaiheita ei aina voida toteuttaa yhtäjaksoisesti. Jossain tapauksissa siis myös avaamme aiempia kaivantoja uudelleen. Osa näistä pistemäisistä kaivuista johtuu esimerkiksi väliaikaisten vesijohtoliitosten kytkemisestä katkottoman vedenjakelun turvaamiseksi. Suljemme kaivannon työvaiheiden välissä hetkellisesti, jotta vaikutukset alueen liikenteeseen pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Lue täältä lisää siitä, miksi näin toimitaan ja millaisia vaiheita työhön liittyy: https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/putkessa-miksi-kaivannot-suljetaan-eri-tyovaiheiden-valissa/