Siirry suoraan sisältöön

Näin katujen hulevesiviemäröintiä kehitetään aluesaneerauksessa

Kuvituskuva.

Pitäjänmäen putkisaneerauksessa putkiverkostoa päivitetään vastaamaan paremmin alueen nykypäivän tarpeisiin. Osana parannuksia myös katujen hulevesiviemäröintiä kehitetään niillä tiealueilla, joilla on saneerauksen aikana tehty kaivuutöitä. Työtä tehdään yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, sillä HSY omistaa viemärin runkolinjan, kun taas sivuhaarat ja ritiläkaivot ovat kaupungin omistuksessa.

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta valuvaa vettä, kuten sadevettä tai sulamisvettä, kutsutaan hulevedeksi. Kaduille kerääntyvää hulevettä ohjataan viemäreihin eri tavoilla, esimerkiksi katujen kallistusten ja reunakiveysten avulla. Hulevesien ohjaaminen huomioidaan ennallistamistöitä suunniteltaessa. Ennen Pitäjänmäen katujen höyläämistä ja asfaltointia tienpinnan sopivat kallistuskulmat määritellään paikkakohtaisesti niin, että hulevedet valuvat oikeaan suuntaan kohti kaivoja. Kallistukset voidaan toteuttaa niin, että kumpikin tien kaistoista kallistuu samaan suuntaan tai niin, että kaistat kallistuvat ulospäin kaataen veden valumaan tien molempiin reunoihin.

Saneerausurakan yhteydessä on kallistusten lisäksi tarkistettu ja lisätty ritiläkaivoja niissä kohdissa, joihin muodostuu helposti lätäkköjä. Pitäjänmäen katujen ritiläkaivoja tarkistetaan samalla, kun runkoviemäreitä saneerataan. Näin saadaan puhdistettua pois hiekkaa ja muuta ainesta, jotka voivat ajan saatossa kerääntyä viemäreiden päälle ja tukkia niitä. Urakan jälkeen ritiläkaivojen huoltamisesta vastaa Helsingin kaupunki.