Mottitien kalliolouhinta valmiiksi kevään aikana

Marttilan asukkaat tietävät, että Mottitiellä on tehty putkisaneerausta jo pidempään. Mikä siinä kestää? Maaperästä on löytynyt kalliota, joka vaatii louhintaa, jotta uudet runkoputket saadaan mahtumaan riittävän syvälle maan alle. Louhinta on hidasta, koska se tehdään asuintalojen läheisyyden takia erityistä tarkkuutta noudattaen.    

Kun saneeraustöitä suunnitellaan, tukeudutaan työn valmistelussa alueen maaperätutkimuksiin. Tutkimukset perustuvat aikaisemmin tehtyihin kartoituksiin ja niissä on päätelty, että Mottitien alueen kalliopinta olisi useamman metrin todellisuutta syvemmällä. Osasyynä arvioon on kallion muoto verrattuna tutkimuksessa tehtyihin kairauspisteisiin. Tutkimustapojen takia joskus myös suurien kivien ja kallion erottaminen on hankalaa. 

Mottitien kohdalla työmaa kuitenkin edistyy ja uusien arvioiden mukaan louhintaa on jäljellä enää joitakin kymmeniä metrejä. Näin ollen kalliolouhinta saadaan valmiiksi jo tulevina kuukausina. 

Mottitiellä on myös useita kaivantoja. Putkisaneeraukseen kuuluu useita eri vaiheita, joita kaikkia ei voida tehdä valmiiksi yhdellä kerralla. Lue lisää kaivannoista tästä jutusta: https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/putkessa-miksi-kaivannot-suljetaan-eri-tyovaiheiden-valissa/