Siirry suoraan sisältöön

Mitä kuuluu?

Kysymme saneeraushankkeen edetessä kuukausittain, mitä teille pitskulaisille kuuluu ja miten saneeraus näkyy arjessa. Tällä kertaa tiedustelimme, miltä arki Pitäjänmäellä näyttää saneeraustyön tekijöiden näkökulmasta. Kuulumisiaan kertoi TerraWisen työnjohtaja Oskari Lehtinen.   

Mikä on tällä hetkellä ajankohtaista Pitäjänmäen putkisaneerauksen arjessa? 

Olemme saaneet tänne Etelä-Suomeenkin kunnon talven, ja maarakentamisen kannalta olosuhteet ovat hyvin haastavat. Vaihteleva sää vaatii meiltä lisätyötä sekä kärsivällisyyttä asukkailta. Ennen lumien tuloa maahan ehti muodostua paksu routakerros, joka hankaloittaa kaivamista. Myös lumisateet vaikuttavat paljon työmaan arkeen, sillä lumityöt on aina tehtävä ennen varsinaisen saneeraustyön jatkamista. Suojasäällä taas sulamisvedet tuovat omia haasteitaan. Töitä pyritään kuitenkin jatkamaan mahdollisimman tehokkaasti läpi talven. 

Onko juuri tällä saneerausurakalla jotain erityisiä piirteitä? 

Pitäjänmäen saneerausalueella on paljon kapeita katuja ja osa putkista on hyvin vanhoja, 40-luvulta saakka. Päättyviä katuja on myös paljon, minkä vuoksi kiertoteiden järjestäminen vaatii tavallista tarkempaa suunnittelua. Alue on poikkeuksellisen laaja, ja kyseessä on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista verkkosaneerausurakoista. Meillä on täällä melko pitkät välimatkat eri kaivantojen välillä, mutta kääntöpuolena voimme esimerkiksi helposti siirtää maa-ainesta käyttöön kaivannolta toiselle, eikä sitä tarvitse aina kuljettaa jostain kauempaa. Tämä säästää aikaa ja tehostaa työtä. 

Pilottihankkeen uusi toimintamalli tuo myös tekemiseen omat mausteensa. Yhteinen kehitystyö on jatkuvaa ja mallin raamit selkenevät koko ajan.  

Millainen on tyypillinen työpäiväsi työnjohtajana Pitäjämäen putkisaneeraustyössä? 

Minun ajastani suuri osaa kuluu tonttijohtosaneerauksiin liittyvissä tehtävissä. Olen yhteyksissä alueen asukkaiden kanssa, laadin tarjouksia ja informoin tilaajia aikatauluista ja yksityiskohdista. Vastuulleni kuuluu myös saneerausalueen itäisen puolen työnjohto. Käytännössä kierrän työmaalla ja kehitän ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Kohtaamme täällä usein ennakoimattomia tilanteita, koska alueen infra on osittain hyvinkin vanhaa, eivätkä kaikki putket ja rakenteet näy piirustuksissa.  

Terveisiä pitäjänmäkeläisille? 

Olemme saaneet jo paljon tarjouspyyntöjä tonttijohtojen saneerauksista, iso kiitos niistä! Me saneerauksen tekijät teemme työtämme aina tiettyjen säännösten ja lakien asettamissa raameissa ja pyrimme näissä puitteissa löytämään kaikille parhaat mahdolliset ratkaisut. Pysytään siis yhteyksissä ja viedään yhdessä tämä saneerausurakka maaliin!