Siirry suoraan sisältöön

Mistä tonttijohtojen hinta muodostuu? 

Tonttijohtotyöt

Tonttijohtojen tarjouskysely on parhaillaan käynnissä ja tarjoukset saattavat herättää erilaisia kysymyksiä. Esimerkiksi miksi oma tarjous on kalliimpi kuin kadun päässä olevan naapurin tai miksi en voi vain sukittaa tonttijohtoja? Kysymykset ovat hyviä, mutta niihin on vaikea vastata tyhjentävästi yleisellä tasolla. Saneerausratkaisut optimoidaan aina kiinteistöille erikseen ja siksi jokaisen kiinteistön katselmus- ja muut lähtötiedot ovat erittäin tärkeitä.

Eri kiinteistölle tarjottava saneerauspalvelu poikkeaa toisistaan, koska kiinteistöjen saneerausolosuhteet ovat erilaisia. Näitä ovat esimerkiksi vesijohto, jäte- ja hulevesiputkien sijoittelu tontilla, tonttijohtojen pituus, pihan maaperä ja nykyiset pintarakenteet. Tämän takia hinta voi vaihdella paljonkin suuntaa antavaan hinta-arvioon verrattuna eli 4 650 euroa per tonttijohtokaivanto. Ks. tästä lisää: https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/kiinteiston-omistajalle/omakotitalon-omistajalle/#hinta-arvio

Tonttijohtojen saneerauksen hinta muodostuu seuraavasti

  • HSY maksaa osan kiinteistön tonttijohtojen saneeraamisesta runkoverkosta tontin rajalle asti (kuvassa osuus 1). 
  • Kiinteistönomistajana vapaudut HSY:n tekemän tonttijohtojen saneerauksen kustannuksista (kuvassa osuus 1), jos saneeraat tonttijohtosi tontin rajalta omistamaasi rakennukseen asti (kuvassa osuus 2). 

Tällä hetkellä keskimääräinen tonttijohtojen saneeraushinta on liikkunut noin 6 000 euron ympärillä. Kustannukset riippuvat siitä, kuinka pitkä kaivannosta pitää tehdä ja kuinka syvällä saneerattavat putket ovat. Myös maaperän laatu vaikuttaa hintaa ja jossain tapauksissa joudutaan esimerkiksi louhimaan kalliota, jotta tonttijohdot saadaan sopivaan kohtaan. Kaivuusyvyys, routa ja mahdollinen eristäminen tulee myös ottaa huomioon.  

Muistathan, että tonttijohtojen saneerauskustannukset ovat suurelta osin kotitalousvähennyskelpoisia, ks. lisää https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/kiinteiston-omistajalle/omakotitalon-omistajalle/#verovahennykset 

Suunnittelutyö saattaa viedä aikaa 

Uusien tonttijohtojen suunnittelussa selvitystyön laajuus vaikuttaa niin ikään hintaan. Kiinteistöjen lähtötiedot vaihtelevat suuresti ja joissain kiinteistöissä tiedot tämänhetkisistä putkistoista joudutaan selvittämään yksityiskohtaisesti. Maan alla saattaa silti tulla silti vastaan yllätyksiä, vaikka piirustukset olisivatkin olemassa. 

Tonteilla tulee vastaan myös paljon erilaisia tilanteita, joihin täytyy suunnitella yksittäisiä ratkaisuja. Esimerkiksi talon sijainnin ja tontin muodon takia hulevesiviemäriin voidaan joutua asentamaan erillinen pumppaamo, koska siihen ei ole mahdollista laittaa perinteistä viettoviemäriä. 
 

Mitä jos tonttijohdot sukittaisi ja sujuttaisi? 

Kustannussäästöjä voi hakea myös sukittamalla omat tonttijohtonsa. Viemäriputket voi sukittaa, mutta vesijohdon sujuttaminen on vain jossain harvoissa tapauksissa mahdollinen. Sujuttaminen on vaihtoehto vain silloin, jos olemassa oleva putki on halkaisijaltaan tarpeeksi suuri. Ennen kuin sukituksesta voidaan päättää, täytyy putket kuvata ja tarkistaa. Yleensä hinta muodostuu lyhyilläkin pätkillä jo lähelle täysuusimisen hintaa.  

Jos taas vesiputki joudutaan joka tapauksessa uusimaan kaivamalla, pelkän viemäriputken sukittaminen on kustannusnäkökulmasta pieni. Jokainen kiinteistö on kuitenkin erilainen ja tilanne katsotaan aina tapauskohtaisesti. Monesti on kuitenkin järkevää uusia kaikki putket kerrallaan ja varmistaa niin vesi- kuin viemärijohtojen moitteeton toimivuus.  

Tekemämme saneeraustarjoukset saattavat vaikuttaa vaikeaselkoisilta, mutta etsimme jokaiselle kiinteistölle aina parhaan mahdollisen saneerausratkaisun. Saneerauksen jälkeen toimitamme tonttijohtojen uudet suunnitelmat Helsingin kaupungille ja HSY:lle.  
 

Katso lisää myös täältä:  

https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/kiinteiston-omistajalle/omakotitalon-omistajalle/#hintaedut

https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/kiinteiston-omistajalle/omakotitalon-omistajalle/#rahoitus