Siirry suoraan sisältöön

Kooste infotilaisuudessa kysytyistä kysymyksistä

Kuvituskuva.

Pitäjänmäen putkisaneerauksen viimeisin asukastilaisuus järjestettiin 11.10.2023. Tilaisuudessa oli mahdollista kysyä aluesaneeraukseen liittyviä kysymyksiä, joihin hankkeesta ja sen urakoinnista vastaavat HSY:n ja TerraWisen asiantuntijat vastasivat suullisesti tilaisuuden aikana. Kysymykset vastauksineen löytyvät nyt myös täältä urakan verkkosivuilta. Yksittäisiä kiinteistöjä koskevat kysymykset käsittelemme suoraan asianosaisten kanssa yksityisyyden suojan vuoksi.

Uusitaanko asfaltti Konalantien ja Kolkkapojan välistä Jännetiellä kokonaisuudessaan? Vai pelkästään kaivannon osalta?
Katujen ennallistamiset tehdään pääkaupunkiseudun katutyöohjeistuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työmaan kaivanto rajautuu pelkästään tien toiselle kaistalle, asfaltti uusitaan kyseisen kaistan leveydeltä. Jos taas kaivanto on kokonaan tai osittain molemmilla kaistoilla, asfaltti uusitaan koko kadun leveydeltä. Mikäli kadulla on rikkinäistä tai huonokuntoista asfalttia, sen uusimisesta voidaan sopia kaupungin kanssa erikseen.

Suntionpolun ja Sylvesterintien risteyksessä on usein tulvinut sateen jälkeen. Saadaanhan nyt sadevesikaivot vetämään?
Tässä kohtaa hulevesilinja sekä viemäri on uusittu kaivamalla. Todennäköisesti tulviminen johtuu siitä, että ritiläkaivot eivät ole vetäneet. Kaivot on jo kaivettu uudelleen, mutta tilanne tarkistetaan vielä, jotta kaivoihin ei ole jäänyt mitään tukkeita. Viemärikuvausten mukaan tilanne näyttää jo olevan kunnossa.

Kuinka on varmistettu, että taloyhtiölle luvatut lopputyöt tulee hoidetuksi? Onko hankkeella takuukäytäntö, niin kuin on taloyhtiön rakennushankkeilla?
Työssä on normaalit rakennustyön takuut, eli kaksi vuotta urakan vastaanottamisesta. Ennen työn päättymistä urakoitsija myös kiertää alueet useita kertoja yhdessä HSY:n ja Helsingin kaupungin valvojien kanssa, jotta mahdolliset puutteet huomataan ja viimeisetkin paikat saadaan varmasti kuntoon.
Viimeistelyt voivat sääoloista riippuen viedä vielä jonkin verran aikaa, ja viimeisiä istutuksia ja pieniä paikkauksia saatetaan tehdä vielä keväällä 2024 istutuskauden alettua. Alueen asukkaat ja saneerausalueella liikkuvat voivat olla myös yhteydessä urakoitsijaan omista havainnoistaan laittamalla viestiä osoitteeseen pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi. Urakoitsija käy sitten tarkistamassa kaikki puutteet ja korjaa ne, vaikka varsinainen työ olisikin jo saatu päätökseen.

Kyläkirkontiellä n. 35 kohdalla jalkakäytävä asfaltoitu, mutta jalkakäytävällä yhdessä kohtaa iso halkeama, jota ei ollut ennen tätä operaatiota. Asfaltointi tai asfaltoinnin korjaus tehdään varmaankin myöhemmin.
Kyläkirkontien ja Rikhard Nymanin tien jalkakäytävillä tehdään vielä asfaltointeja ja urakoitsija kiertää kadut Helsingin kaupungin valvojien kanssa läpi. Näin halkeamat ja muut paikattavat kohdat havaitaan ja saadaan korjattua.

TW:n kanssa tehdyssä sopimuksessa lukee, että laskutus tapahtuu vasta ennallistamisten valmistuttua.
Tonttijohtojen saneeraus laskutetaan, kun tonttikaivuun ennallistamistyöt ovat valmiit. Katujen ennallistaminen tehdään usein vasta myöhemmin, kun kaikki tonttijohdot on pystytty liittämään uuteen runkojohtoon. Näin ennallistettuja pintoja ei jouduta avaamaan uudelleen liitostöiden takia.

Eli kun tontilla on tekemättömiä asvaltointeja niin silloin laskua ei voi vielä toimittaa?
Asfaltoinneista sovitaan tapauskohtaisesti. Asfaltointityöt laskutetaan usein erikseen, sillä ne voidaan toteuttaa eri aikataulussa muiden ennallistamistöiden kanssa. Tämä johtuu siitä, että työ saadaan tehtyä myös kiinteistönomistajalle kustannustehokkaammin silloin, kun asfaltointikalusto ja -ryhmä ovat valmiiksi lähistöllä tekemässä muitakin asfaltointeja. Pääkadun ja monen tontin pihatien liittymäkohdassa on myös asfalttilippa, joka ei kuitenkaan liity tonttitöihin, vaan viimeistellään katujen ennallistamisten yhteydessä.

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia löydät täältä.