Siirry suoraan sisältöön

Kooste infotilaisuudessa esitetyistä asukaskysymyksistä

Infotilaisuus, kuvituskuva.

Pitäjänmäen putkisaneerauksen kolmas infotilaisuus järjestettiin maaliskuun lopussa Teams-kokouksen. Tilaisuutta seuraamassa oli noin 40 henkilöä. Tilaisuudessa oli mahdollista kysyä kysymyksiä, joihin vastattiin suullisesti tilaisuuden aikana. Koostimme kaikki kysymykset myös tänne verkkosivuille!

Työmaan aiheuttama tärinä: 

Onko louhinnasta vaaraa parin metrin päässä tiestä olevalle maalämpökaivolle?  
Lämpökaivon sijaintitiedot on hyvä saada tietoon siinä yhteydessä, kun Louhintakonsultit Oy tekee tärinäkatselmusta. Sekä maalämpökaivot että talousvesikäytössä olevat kaivot on hyvä ilmoittaa työmaan sähköpostiin, pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi. Jos kiinteistöä ei ole liitetty HSY:n vedenjakeluun, käymme ottamassa talousvesikaivosta vesinäytteen ennen kuin työmaa alkaa kiinteistön kohdalla ja töiden päätyttyä.  

Voiko raskas liikenne aiheuttaa vaurioita esimerkiksi Marttilan kapeilta, kevyesti rakennetuilta kaduilta? 
Raskas liikenne ei aiheuta niin voimakasta tärinää Pitäjänmäessä saneerattavalla alueella, että se aiheuttaisi vaurioita kiinteistöihin. Työmaan liikenne on verrattavissa lumiauroihin ja jäteautoihin, joita muutenkin kulkee säännöllisesti alueella. Tärinä voi kuitenkin tuntua asukkaista epämiellyttävältä ja pyrimme, ettei siitä aiheutuva haitta olisi kenellekään kohtuuttoman pitkä. 

Olen huolissani työmaan aiheuttamasta tärinästä. Voinko pyytää kiinteistölleni seurantamittauksia?
Työmaan ulkopuolinen niin sanottu tärinäkonsultti tekee kullekin saneerausalueelle katselmuksen ennen kuin työt aloitetaan. Katselmuksen perusteella tiettyihin taloihin kiinnitetään tärinämittarit, joilla tärinän voimakkuutta voidaan seurata. Jos tärinä kuitenkin häiritsee sinua, voit olla yhteydessä työmaan sähköpostiin pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi. Katsomme tilanteesi läpi ja voimme pyytää tärinäseurantaa tekevän ulkopuolisen konsultin käymään kiinteistöllä. 

Voiko omasta kiinteistöstä tärinäkatselmuksessa otetut kuvat saada nähtäväksi? Voisi tarkistaa omia havaintoja halkeamista, joita ei ole itse ennen huomannut. 
Kun kiinteistön kohdalla tehdyt saneeraustyöt on saatu päätökseen, voi loppukatselmuksen yhteydessä pyytää tärinäkatselmuksessa otetut kuvat nähtäväksi.  

Onko mahdollista, että raskaat ajoneuvot ja maan tärinä ovat pilanneet katuja saneerausalueella?  
Tärinämittausten perusteella näin ei ole käynyt. Saneerausalueella tehdään myös säännöllisesti painumaseurantaa useammasta pisteestä. Tarkkeet viedään seurantataulukkoon eikä tähän mennessä ole tullut painaumia tietoon.  

 
Kuka on vastuussa asfaltoinneista? Kun pieniä alueita asfaltoidaan, usein niiden reunat murtuvat ja tulee kuoppia, joskus isojakin. 
Urakoitsija tekee asfaltoinnin kaupungin kanssa yhteistyönä. Yhteisenä tavoitteena on se, että tiet saadaan aikaisempaa parempaan kuntoon. Pyritään, ettei kysyjän mainitsemia reunoja tule paljon. 

Tonttijohtoihin liittyviä kysymyksiä:

Talon vesimittarin molemmin puolin olevat sulkuventtiilit vaihdettiin projektissa palloventtiileistä ”vanhan ajan” sulkuventtiileihin. Miten perustelette tämän? 
Kyseessä on HSY:n normaali asennuspaketti vesimittareille. Ne ovat kaikki sopimustuotteita. 

Mistä tietää minkä ikäinen putki maassa menee? Otatteko yhteyttä kerrostaloyhtiö isännöitsijään näistä? 
Taloyhtiön asukkaiden ei tarvitse ottaa yhteyttä itse, vaan paras tapa on se, että isännöitsijä ottaa yhteyttä osoitteeseen pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi. Sen jälkeen katsomme kunkin tilanteen läpi isännöitsijän kanssa.  

Miksi joudumme maksamaan vuokratonteilla olevista johdoista? Miksi myös joudumme maksamaan HSY:lle/Terrawiselle tästä urakasta, vaikka omalla vuokratontilla ei tarvitse tehdä sanneraustöitä? Meillä on tontin johdot kunnossa, mutta silti kuulemma pitäisi maksaa yleisistä kadun saneeraustöistä, vaikka maksamme katumaksuja ja tontinvuokraa. 
Kiinteistönomistaja on vastuussa tonttijohtojen kunnossapidosta, oli kyseessä sitten oma tai vuokratontti. Jos tonttijohdot ovat alle 20 vuotta vanhat (tonttiviemärit alle 30 vuotta vanhat ja todettu hyväkuntoisiksi tutkimuksen pohjalta) eikä täten HSY:n toimintamallin mukaista saneeraustarvetta ole, kiinteistönomistaja tai -haltija ei saa tästä urakasta mitään laskua. Jos olette silti saaneet laskun, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi.  

Jos tonttijohdot ovat yli 20 vuotta vanhat, ne tulee saneerata HSY:n toimintamallin mukaisesti.  Kiinteistönomistajalle tulee joko a) HSY:ltä lasku tonttijohtojen saneerauksesta yleisellä katualueella HSY:n  tai b) urakoitsijalta lasku tonttijohtojen saneerauksesta tontin rajojen sisällä. HSY tukee tonttijohtojen saneerausta rahallisesti eikä laskuta yleisellä katualueella tehtyä saneerausta, mikäli kiinteistönomistaja tilaa TerraWiselta tai muulta urakoitsijalta tonttijohtojen saneerauksen myös tontin rajojen sisäpuolelle ja työ toteutetaan HSY:n urakan aikana. Lisätietoa kustannuksista.
  

Mitataanko tonttien rajat, kun työ on valmis?  
Jos asukkaalla herään huoli, että tonttiraja on muuttunut, olkaa yhteydessä osoitteeseen pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi ja kertokaa meille osoitteenne. Urakoitsijalla on olemassa tonttien mittatiedot ja ne katsotaan kuntoon, kun kunkin kiinteistön ennallistaminen tehdään. 

Kuka Helsingin kaupungilla vastaa tiestöstä ja asfaltoinnista? 
Helsingin kaupungin edustaja on mukana projektiryhmässä. Pitäjänmäen putkisaneerauksen osalta hänelle voi laittaa viestiä tarvittaessa työmaan sähköpostiin pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi, välitämme viestin eteenpäin. Jos on kyse katujen kunnosta yleensä, palautetta voi antaa suoraan Helsingin kaupungille www.hel.fi/palaute.  

 
Jos ei ole isännöitsijää, niin onko hallituksen puheenjohtaja oikea yhteyshenkilö?  
Kyllä, hallituksen puheenjohtaja on asunto-osakeyhtiön yhteyshenkilö, jos yhtiöllä ei ole isännöitsijää. 

Miksi avataan uusia työkohteita, vaikka vanhat ovat olleet jo kohta vuoden kesken? Eikös kannattaisi vanhat saada valmiiksi? 
Marttilassa suurin osa putkista saneerataan perinteisesti kaivamalla ja uusimalla koko verkosto. Uusia kaivantoja täytyy tehdä, jotta työmaa pysyy aikataulussa. Lue tästä juttumme kaivannoista. Saneerausalueet ovat erilaisia ja esimerkiksi alueilla 1 ja 4 ei voidaan tehdä sukitusta useampi kohde kerrallaan. Tällöin kaivantoja ei tarvita. Reimarlan puolella pystytään tekemään saneeraustöitä myös sukittamalla. 

Säilyykö ajoyhteys tonteille työmaan aikana? 
Ajoyhteys tonteille pyritään säilyttämään, mutta tonttijohtojen saneerauksen ajaksi ajoyhteys saattaa katketa 1–2 päiväksi. Pyrimme järjestämään tontin kohdalle ajosillan tai muun tavan yhteyden säilyttämiseksi. 

Jos viemärit sukitetaan, avataanko tiet kuitenkin vesijohtoja varten? 
Viemäreiden sukitukset tehdään pääosin olemassa olevien kaivojen kautta. Vesijohtojen sujutuksessa taas joudutaan tekemään kaivanto tontti- ja runkojohdon liitoskohtaan. Kaivannot ovat pistemäisiä ja yksittäisiä. Työn kesto vaihtelee päivästä kahteen. 

Jos kiinteistöllä on vain tarve viemärisukitukselle, milloin sukitus tehdään? Kaivetaanko tätä varten maata? 
Kaikki kiinteistöt ovat erilaisia, joten tilanne katsotaan kiinteistökohtaisesti. Sukitusurakoitsija kuvaa aina viemärin ja määrittelee sitä kautta viemärin kunnon. Jos viemäriputki on kunnossa, sen voi sukittaa. Urakoitsijalta saa asiasta tarvittaessa lisätietoja. 

Tehdäänkö asfaltointi vasta kun koko kadun osuudelta vesihuolto on saneerattu? 
Aluesaneerauksessa pyritään siihen, että mahdollisimman laaja alue asfaltoidaan yhdellä kerralla. Näin asfalttiin ei tule ylimääräisiä saumoja. Asfaltointityöt alkavat aikaisintaan huhtikuussa ja ne vauhdittuvat kesän kuluessa. Urakoitsija tekee asfaltoinnin kaupungin kanssa yhteistyönä. Yhteisenä tavoitteena on se, että tiet saadaan aikaisempaa parempaan kuntoon. Kaikista katujen parannuksista neuvotellaan kaupungin kanssa. 

Viestintä: 

Voisiko projektin keskeisten yhteyshenkilöiden (vastaavat työnjohtajat, projektipäälliköt, valvojat (Terrawise ja HSY) henkilö- ja yhteystiedot saada hankkeen verkkosivulle. Nyt näitä tietoja löytyy vain infotilaisuuksien esityksistä.  

Laitamme HSY:n projektihenkilöiden nimet ja yhteystiedot hankkeen verkkosivuille www.hsy.fi/marttila. Toivomme kuitenkin työmaata ja tonttijohtojen saneerausta koskevat yhteydenotot työmaan viestintäkanaviin. Pitäjänmäen putkisaneeraukselle on avattu oma sähköpostiosoite ja päivystävä puhelinnumero. Palautetta voi antaa myös työmaan Facebook-sivulla sekä jättämällä viestin palautelaatikkoon, joka on asennettu työmaakopin yhteyteen. Seuraamme annettua palautetta projektiryhmässä ja seuranta on helpompaa, jos yhteydenotot ja palautteet tulevat yhteen kanavaan sen sijaan, että ne tulevat henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin. Katso tarkemmat yhteystiedot: https://pitajanmaenputkisaneeraus.fi/yhteystiedot/ 
 

Miten olette tiedottaneet infotilaisuudesta? Jatkuvatko kotiin jaettavat tiedotteet? Sähköpostitse olisi myös hyvä tiedottaa. 
Infotilaisuudesta on tiedotettu sähköpostitse uutiskirjeen tilanneille sekä TerraWisen ylläpitämillä työmaan verkkosivuilla www.pitajanmaenputkisaneeraus.fi ja Facebookissa. 

Kotiin jaettava tiedote ei ole ketterä tapa viestiä hankkeen asioista. Prosessiin menee noin kuukausi, kun tiedote kirjoitetaan, käännätetään, painatetaan ja postitetaan. HSY käyttää sitä toki etenkin hankkeen alkuvaiheessa, kun on tärkeää tavoittaa kaikki asiakkaat ja tiedottaa työmaa-ajan viestintäkanavista.  

Työmaan asioissa toivomme, että liitytte uutiskirjeen tilaajiksi ja otatte urakoitsijan viestintäkanavat seurantaan. Tilaa uutiskirje tästä ja tervetuloa seuraamaan työmaan urakkasivujen ajankohtaisia uutisia tänne verkkosivuille!

Voisiko kaduille saada lisää liikenteenohjausta? Kaikki navigaattorit eivät osaa ohjata kiertoteitä pitkin ja vieraat, tavaroiden jakelijat ym. tarvitsevat lisäohjausta. Eikö voisi laittaa kylttejä tyyliin ”kulku Mottitielle Partiotien/Konalantien kautta”? 
Ylimääräiset liikennekyltit eivät ole tieliikennelain mukaisia. Pyrimme vaikuttamaan siihen, ettei reiteistä syntyisi liian vaikeita alueella vieraileville. Pidempiaikaiset saneerauksesta johtuvat kulkureitit päivittyvät Google Mapsiin, mutta emme pysty välittämään tietoja eri navigaattorille.  

Mistä löydän työmaan aikataulun? 
Saneerausaikataulu löytyy suoraan työmaan verkkosivujen etusivulta: www.pitajanmaenputkisaneeraus.fi/ Mitä alueita saneeraus koskee? -otsikon alta. Työmaa-alue on jaettu neljään osaan. Aluejako ja työmaan arvioidut kestoajat on merkitty alueittain sekä tarkemmin katukohtaisesti. 
 

Milloin tonttijohtojen saneerauksesta viimeistään tulee tarjoukset?  
Urakoitsija käsittelee tarjoukset alueiden saneerausjärjestyksen mukaan ja tarjouspyyntöjä käsitellään viikoittain. Jos haluat tietää oman tarjouspyynnön etenemisestä, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi. 

Olen tehnyt tarjouspyynnön. Jos TerraWiselta ei ole tullut tarjousta määräaikaan mennessä, miten toimin? 
Laita meille uudelleen sähköpostia osoitteeseen pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi ja kysy tarjouspyyntösi tilannetta. Tällä hetkellä tarjouspyyntöjen teko on ruuhkautunut ja tonttijohtotarjousten saamisessa voi kestää useampi viikko. Urakoitsija kuitenkin käsitelee kaikki tarjouspyynnöt.

Täältä löydät infotilaisuudessa läpikäydyt materiaalit: