HSY kerää palautetta Pitäjänmäellä testattavasta uudesta aluesaneerausmallista – vastaa kyselyyn

Päivitetty 19.1. Lisätty tieto, miksi kyselyssä pyydetään vastaajan osoitetietoja.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY toteuttaa Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella vesihuoltoverkoston saneerauksen vuosina 2021–2022. Saneerauksessa testataan uutta toimintamallia. Urakoitsijana toimii TerraWise Oy.  

Hankkeesta tehdään kaksi kyselyä. Ensimmäinen toteutetaan nyt 17.1. alkaen ja toinen hankkeen päätyttyä. Kyselytutkimuksella HSY selvittää mielipiteitä uudesta toimintamallista, miten hanke on sujunut ja kuinka se on näkynyt arjessa. Saneeraushankkeen reuna-alueilla asuvilta ja organisaatioilta selvitämme hankkeeseen liittyviä mielikuvia ja sen mahdollisia vaikutuksia.  

Uudessa aluesaneerauksen toimintamallissa on kolme tavoitetta: 

  1. saada koko määritellyn alueen vesijohto- ja viemäriverkostot kerralla kuntoon ja parantaa yleistä vesihuollon toimintavarmuutta  
  1. tarjota kiinteistöjen omistajille edullinen tapa saneerata tonttijohdot urakan yhteydessä  
  1. toteuttaa viestintä tiiviissä yhteistyössä urakoitsijan kanssa siten, että asukkaille viestitään ennakoivasti ja vuorovaikutteisesti. 

Kysely toteutetaan sekä puhelimitse että sähköisen lomakkeen avulla 

Kyselyn toteuttaa Innolink. Saneerausalueella asuvista ja toimivista on tehty satunnaisotanta, ja Innolink on yhteydessä vastaajiin puhelimitse haastattelua varten. Lisäksi palautetta voi antaa vastaamalla sähköiseen kyselylomakkeeseen tammikuun aikana.  

Kyselyn tavoite on kerätä palautetta ja kehittää uutta toimintamallia saatujen tulosten pohjalta. Kyselyyn voi vastata joko tunnistettavana tai anonyymisti. Kyselyssä kysytään vastaajan osoitetta, jotta tutkimuksessa voidaan tunnistaa vastaajan saneerausalue. Vastaaja voi kuitenkin itse valita sen, raportoidaanko tulokset osoitetasolla.

Innolink raportoi tulokset aluetasolla siten, että vastaukset kohdistuvat jollekin saneeraushankkeen neljästä alueesta tai saneerausalueen ulkopuolella sijaitsevalle verrokkialueelle. Palautekyselyssä kysytään asukkaiden osoitetietoja, koska kaikki vastaajat tietävät oman osoitteensa. Mutta kaikki vastaajat eivät välttämättä tiedä sitä, mille saneerausalueelle he kuuluvat. Kysymällä osoitetietoja estetään se, että vastaaja vahingossa sijoittaa itsensä väärälle saneerausalueelle ja tutkimuksen tulokset vääristyvät.

HSY tai TerraWise ei saa kyselytutkimuksen raakadataa käyttöönsä eikä kumpikaan pääse käsiksi yksittäisiin vastauksiin. HSY hyödyntää Innolinkin kokoamia tutkimustuloksia ainoastaan Saneerataan yhdessä -toimintamallin kehittämiseen.

Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta: https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_20p30PeaIKBIK0K 

Kiitos kun autat meitä kehittämään toimintaamme!